Späť

Ocenenie primátora mesta Dolný Kubín

Dolný Kubín, 26.11.2018

V stredu 21.11.2018 sa riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková spolu so svojimi pracovníkmi zúčastnila, na pozvanie Mestského úradu v Dolnom Kubíne , slávnostného programu v sobášnej sále úradu. Riaditeľka ako štatutárny zástupca Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, prevzala z rúk primátora Mgr. Romana Matejova ocenenie pri príležitosti 150. výročia Oravského múzea. Medzi gratulantmi nechýbali ani ďalší predstavitelia mesta: zástupca primátora PhDr. Jozef Šimek, Ing. Michal Švento z Odboru školstva, kultúry a mládeže a športu a novozvolený primátor Ing. Ján Prílepok.

„Táto pocta je vyjadrením uznania dlhodobej záslužnej práce a poďakovaním za vynikajúce výsledky  pri napĺňaní poslania našej inštitúcie a poďakovanie patrí všetkým pracovníkom Oravského múzea. Oravské múzeum významne pomáha ku skvalitneniu života nielen obyvateľov mesta, ale i všetkých návštevníkov zo Slovenska i zahraničia a zároveň prostredníctvom širokej ponuky kultúrno-spoločenských, vzdelávacích podujatí počas celého roka v jednotlivých objektoch Oravského múzea, aktívne prispieva ku dôstojnej reprezentácii a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva pre odbornú a širokú verejnosť“, povedala riaditeľka múzea.

Okrem Oravského múzea boli ocenené tri osobnosti z Dolného Kubína pôsobiace v spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti. K slávnostnej atmosfére prispeli svojimi hudobnými ukážkami aj žiaci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.

Mesto Dolný Kubín informovalo o odovzdávaní listiny na svojej webovej stránke: http://www.dolnykubin.sk/oznamy/cenu-primatora-mesta-dolny-kubin-dostali-tri-osobnosti-a-jedna-institucia.html

Zdroj: www.oravskemuzeum.sk

Oravský hrad & Oravská lesná železnica

SK: Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že expozície Oravský hrad v Oravskom Podzámku a Oravská lesná železnica v Oravskej lesnej sú z dôvodu každoročnej plánovanej údržby v mesiaci apríl zatvorené s výnimkou veľkonočných sviatkov.

Tešíme sa na Vašu návštevu počas Thurzových slávností (27.-28.4.2019) na Oravskom hrade a na podujatí Keď odfúkne lokomotíva (12.5.2019) na Oravskej lesnej železnici.

 

ENG: Dear visitors, we would like to inform you that due to annual scheduled maintenance works, the Orava Castle and Orava Forest Railway will be closed throughout the month of April, except Easter holidays.

We are looking forward to welcoming you back at Orava Castle during the season-opening Thurzo Festival (27 – 28 April 2019) and during the event When The Locomotive Steams (12 May 2019) at Orava Forest Railway.