Späť

Ocenenie primátora mesta Dolný Kubín

Dolný Kubín, 26.11.2018

V stredu 21.11.2018 sa riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková spolu so svojimi pracovníkmi zúčastnila, na pozvanie Mestského úradu v Dolnom Kubíne , slávnostného programu v sobášnej sále úradu. Riaditeľka ako štatutárny zástupca Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, prevzala z rúk primátora Mgr. Romana Matejova ocenenie pri príležitosti 150. výročia Oravského múzea. Medzi gratulantmi nechýbali ani ďalší predstavitelia mesta: zástupca primátora PhDr. Jozef Šimek, Ing. Michal Švento z Odboru školstva, kultúry a mládeže a športu a novozvolený primátor Ing. Ján Prílepok.

„Táto pocta je vyjadrením uznania dlhodobej záslužnej práce a poďakovaním za vynikajúce výsledky  pri napĺňaní poslania našej inštitúcie a poďakovanie patrí všetkým pracovníkom Oravského múzea. Oravské múzeum významne pomáha ku skvalitneniu života nielen obyvateľov mesta, ale i všetkých návštevníkov zo Slovenska i zahraničia a zároveň prostredníctvom širokej ponuky kultúrno-spoločenských, vzdelávacích podujatí počas celého roka v jednotlivých objektoch Oravského múzea, aktívne prispieva ku dôstojnej reprezentácii a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva pre odbornú a širokú verejnosť“, povedala riaditeľka múzea.

Okrem Oravského múzea boli ocenené tri osobnosti z Dolného Kubína pôsobiace v spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti. K slávnostnej atmosfére prispeli svojimi hudobnými ukážkami aj žiaci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.

Mesto Dolný Kubín informovalo o odovzdávaní listiny na svojej webovej stránke: http://www.dolnykubin.sk/oznamy/cenu-primatora-mesta-dolny-kubin-dostali-tri-osobnosti-a-jedna-institucia.html

Zdroj: www.oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

SK:

Vážení návštevníci.

Oznamujeme vám, že z dôvodu sanácie vnútorného brala Oravského hradu, bude  dňa 18.10.2019 Oravský hrad v čase od 11.30 h. pre verejnosť zatvorený až do odvolania. Za priaznivých poveternostných  podmienok budú v uvedený deň prebiehať práce za pomoci využitia vrtuľníka. Oravský hrad bude pre verejnosť otvorený  v sobotu 19.10.2019.

 

EN:

Dear visitors.

Due to restoration of the inner reef of the Orava castle, the castle will be in 18.10.2019 for the tourists closed. If good weather conditions will happen,  works on the castle reef would be done with help of a helicopter. The castle sholuld be reopened in saturday 19.10.2019.