Späť

Ocenenie primátora mesta Dolný Kubín

Dolný Kubín, 26.11.2018

V stredu 21.11.2018 sa riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková spolu so svojimi pracovníkmi zúčastnila, na pozvanie Mestského úradu v Dolnom Kubíne , slávnostného programu v sobášnej sále úradu. Riaditeľka ako štatutárny zástupca Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, prevzala z rúk primátora Mgr. Romana Matejova ocenenie pri príležitosti 150. výročia Oravského múzea. Medzi gratulantmi nechýbali ani ďalší predstavitelia mesta: zástupca primátora PhDr. Jozef Šimek, Ing. Michal Švento z Odboru školstva, kultúry a mládeže a športu a novozvolený primátor Ing. Ján Prílepok.

„Táto pocta je vyjadrením uznania dlhodobej záslužnej práce a poďakovaním za vynikajúce výsledky  pri napĺňaní poslania našej inštitúcie a poďakovanie patrí všetkým pracovníkom Oravského múzea. Oravské múzeum významne pomáha ku skvalitneniu života nielen obyvateľov mesta, ale i všetkých návštevníkov zo Slovenska i zahraničia a zároveň prostredníctvom širokej ponuky kultúrno-spoločenských, vzdelávacích podujatí počas celého roka v jednotlivých objektoch Oravského múzea, aktívne prispieva ku dôstojnej reprezentácii a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva pre odbornú a širokú verejnosť“, povedala riaditeľka múzea.

Okrem Oravského múzea boli ocenené tri osobnosti z Dolného Kubína pôsobiace v spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti. K slávnostnej atmosfére prispeli svojimi hudobnými ukážkami aj žiaci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.

Mesto Dolný Kubín informovalo o odovzdávaní listiny na svojej webovej stránke: http://www.dolnykubin.sk/oznamy/cenu-primatora-mesta-dolny-kubin-dostali-tri-osobnosti-a-jedna-institucia.html

Zdroj: www.oravskemuzeum.sk