Späť

Ocenenie primátora mesta Dolný Kubín

Dolný Kubín, 26.11.2018

V stredu 21.11.2018 sa riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková spolu so svojimi pracovníkmi zúčastnila, na pozvanie Mestského úradu v Dolnom Kubíne , slávnostného programu v sobášnej sále úradu. Riaditeľka ako štatutárny zástupca Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, prevzala z rúk primátora Mgr. Romana Matejova ocenenie pri príležitosti 150. výročia Oravského múzea. Medzi gratulantmi nechýbali ani ďalší predstavitelia mesta: zástupca primátora PhDr. Jozef Šimek, Ing. Michal Švento z Odboru školstva, kultúry a mládeže a športu a novozvolený primátor Ing. Ján Prílepok.

„Táto pocta je vyjadrením uznania dlhodobej záslužnej práce a poďakovaním za vynikajúce výsledky  pri napĺňaní poslania našej inštitúcie a poďakovanie patrí všetkým pracovníkom Oravského múzea. Oravské múzeum významne pomáha ku skvalitneniu života nielen obyvateľov mesta, ale i všetkých návštevníkov zo Slovenska i zahraničia a zároveň prostredníctvom širokej ponuky kultúrno-spoločenských, vzdelávacích podujatí počas celého roka v jednotlivých objektoch Oravského múzea, aktívne prispieva ku dôstojnej reprezentácii a sprístupňovaniu kultúrneho dedičstva pre odbornú a širokú verejnosť“, povedala riaditeľka múzea.

Okrem Oravského múzea boli ocenené tri osobnosti z Dolného Kubína pôsobiace v spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti. K slávnostnej atmosfére prispeli svojimi hudobnými ukážkami aj žiaci a pedagógovia zo Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne.

Mesto Dolný Kubín informovalo o odovzdávaní listiny na svojej webovej stránke: http://www.dolnykubin.sk/oznamy/cenu-primatora-mesta-dolny-kubin-dostali-tri-osobnosti-a-jedna-institucia.html

Zdroj: www.oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.