Späť

Edukačné aktivity

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín v Spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou ponúka pre školy rôzne edukačné aktivity zamerané na životné osudy a umeleckú tvorbu P. O. Hviezdoslava, ktoré sú vhodným doplnením učiva o tomto veľkom slovenskom básnikovi, dramatikovi, prekladateľovi, advokátovi, členovi Revolučného národného zhromaždenia ČSR (1918) a čestnom členovi Matice Slovenskej (1919).

Ponúkame komentovanú prehliadku vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne, kde je umiestnená netradičná výstava o Hviezdoslavovi. Prehliadku je možné doplniť vypracovaním pracovných listov a iných didaktických aktivít.

Komentovanú prehliadku, doplnenú o edukačné aktivity je možné realizovať aj v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

  • Pre 2. stupeň ZŠ a stredoškolákov ponúkame odbornú prednášku formou literárneho pásma s využitím recitácie úryvkov z básní Hviezdoslava.

Čas trvania 35 minút

  • Pre žiakov nižších ročníkov ponúkame zaujímavé aktivity:

            Pátranie po stratenom umeleckom mene nášho básnika v múzeu (hry malých školákov v múzeu)

            Pátrajte, hľadajte, riešte

            Hra Kartičky

Čas trvania: 25 minút

 

V prípade záujmu vám môžeme ponúknuť aj vyučovaciu hodinu:

            Život P. O. Hviezdoslava a jeho dielo

            Úryvky z listov P. O. Hviezdoslava, spomienky Hviezdoslava na blízkych a detstvo (Čítanie textov s porozumením)

 

Vstupné na výstavu vo Florinovom dome:

deti do 6 rokov                                   zdarma

žiaci, študenti, dôchodcovia, ZŤP     0,50 €

dospelí                                                1,00 €

 

Otváracie hodiny:

Pondelok – piatok: 08.00 – 16.00 hod.

 V prípade záujmu o edukačné aktivity je potrebné si rezervovať termín aspoň dva dni vopred.

 Kontaktné údaje

tel.: + 421 43 5864780

www.oravskemuzeum.sk

Lektordk@oravskemuzeum.sk