Späť

Edukačné aktivity

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín v Spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou ponúka pre školy rôzne edukačné aktivity zamerané na životné osudy a umeleckú tvorbu P. O. Hviezdoslava, ktoré sú vhodným doplnením učiva o tomto veľkom slovenskom básnikovi, dramatikovi, prekladateľovi, advokátovi, členovi Revolučného národného zhromaždenia ČSR (1918) a čestnom členovi Matice Slovenskej (1919).

Ponúkame komentovanú prehliadku vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne, kde je umiestnená netradičná výstava o Hviezdoslavovi. Prehliadku je možné doplniť vypracovaním pracovných listov a iných didaktických aktivít.

Komentovanú prehliadku, doplnenú o edukačné aktivity je možné realizovať aj v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

  • Pre 2. stupeň ZŠ a stredoškolákov ponúkame odbornú prednášku formou literárneho pásma s využitím recitácie úryvkov z básní Hviezdoslava.

Čas trvania 35 minút

  • Pre žiakov nižších ročníkov ponúkame zaujímavé aktivity:

            Pátranie po stratenom umeleckom mene nášho básnika v múzeu (hry malých školákov v múzeu)

            Pátrajte, hľadajte, riešte

            Hra Kartičky

Čas trvania: 25 minút

 

V prípade záujmu vám môžeme ponúknuť aj vyučovaciu hodinu:

            Život P. O. Hviezdoslava a jeho dielo

            Úryvky z listov P. O. Hviezdoslava, spomienky Hviezdoslava na blízkych a detstvo (Čítanie textov s porozumením)

 

Vstupné na výstavu vo Florinovom dome:

deti do 6 rokov                                   zdarma

žiaci, študenti, dôchodcovia, ZŤP     0,50 €

dospelí                                                1,00 €

 

Otváracie hodiny:

Pondelok – piatok: 08.00 – 16.00 hod.

 V prípade záujmu o edukačné aktivity je potrebné si rezervovať termín aspoň dva dni vopred.

 Kontaktné údaje

tel.: + 421 43 5864780

www.oravskemuzeum.sk

Lektordk@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.