Späť

Edukačné aktivity

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín v Spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou ponúka pre školy rôzne edukačné aktivity zamerané na životné osudy a umeleckú tvorbu P. O. Hviezdoslava, ktoré sú vhodným doplnením učiva o tomto veľkom slovenskom básnikovi, dramatikovi, prekladateľovi, advokátovi, členovi Revolučného národného zhromaždenia ČSR (1918) a čestnom členovi Matice Slovenskej (1919).

Ponúkame komentovanú prehliadku vo výstavných priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne, kde je umiestnená netradičná výstava o Hviezdoslavovi. Prehliadku je možné doplniť vypracovaním pracovných listov a iných didaktických aktivít.

Komentovanú prehliadku, doplnenú o edukačné aktivity je možné realizovať aj v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

  • Pre 2. stupeň ZŠ a stredoškolákov ponúkame odbornú prednášku formou literárneho pásma s využitím recitácie úryvkov z básní Hviezdoslava.

Čas trvania 35 minút

  • Pre žiakov nižších ročníkov ponúkame zaujímavé aktivity:

            Pátranie po stratenom umeleckom mene nášho básnika v múzeu (hry malých školákov v múzeu)

            Pátrajte, hľadajte, riešte

            Hra Kartičky

Čas trvania: 25 minút

 

V prípade záujmu vám môžeme ponúknuť aj vyučovaciu hodinu:

            Život P. O. Hviezdoslava a jeho dielo

            Úryvky z listov P. O. Hviezdoslava, spomienky Hviezdoslava na blízkych a detstvo (Čítanie textov s porozumením)

 

Vstupné na výstavu vo Florinovom dome:

deti do 6 rokov                                   zdarma

žiaci, študenti, dôchodcovia, ZŤP     0,50 €

dospelí                                                1,00 €

 

Otváracie hodiny:

Pondelok – piatok: 08.00 – 16.00 hod.

 V prípade záujmu o edukačné aktivity je potrebné si rezervovať termín aspoň dva dni vopred.

 Kontaktné údaje

tel.: + 421 43 5864780

www.oravskemuzeum.sk

Lektordk@oravskemuzeum.sk

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.