Späť

Návraty do nedávnej minulosti

Dolný Kubín, 11. 9. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 11. septembra 2017 otvorilo vo výstavnom priestore Florinovho domu v Dolnom Kubíne výstavu pod názvom Návraty do nedávnej minulosti.
V 2. polovici 20. storočia sa štýl bývania a života veľmi zmenil. Začala mohutná výstavba panelákov, do ktorých sa nasťahovali obyvatelia a prispôsobili tomu i zariadenie a spôsob života. Zmeny boli viditeľné i na Orave, ktorá až do druhej svetovej vojny bola v podstate agrárnou oblasťou. Budovanie priemyslu a infraštruktúry viedlo k tomu, že v mestečkách ako Dolný Kubín, Trstená, Námestovo alebo Tvrdošín vznikali nové mestské štvrte s murovanými domami a panelákmi s veľkým počtom nájomných domov. Obyvatelia nových domov a bytov sa inšpirovali modernými trendmi bývania a domáce spotrebiče, médiá a dopravné prostriedky sa stali rovnako neodmysliteľnou súčasťou výbavy domova ako nábytok, koberce a oblečenie.
Výstava je zameraná na štýl bývania v 60. a 70. rokoch 20. storočia a prezentuje tie obyčajné veci, ktoré sa v tom období používali v bežnej domácnosti, a ktoré sa už v súčasnosti stali zbierkami.
Výstava potrvá do 22. 10. 2017.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Doplnom Kubíne
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk
militaria@oravskemuzeum.sk

Návraty do nedávnej minulosti 2017 Návraty do nedávnej minulosti 2017 Návraty do nedávnej minulosti2017

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.