Späť

Návraty do nedávnej minulosti

Dolný Kubín, 11. 9. 2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, dňa 11. septembra 2017 otvorilo vo výstavnom priestore Florinovho domu v Dolnom Kubíne výstavu pod názvom Návraty do nedávnej minulosti.
V 2. polovici 20. storočia sa štýl bývania a života veľmi zmenil. Začala mohutná výstavba panelákov, do ktorých sa nasťahovali obyvatelia a prispôsobili tomu i zariadenie a spôsob života. Zmeny boli viditeľné i na Orave, ktorá až do druhej svetovej vojny bola v podstate agrárnou oblasťou. Budovanie priemyslu a infraštruktúry viedlo k tomu, že v mestečkách ako Dolný Kubín, Trstená, Námestovo alebo Tvrdošín vznikali nové mestské štvrte s murovanými domami a panelákmi s veľkým počtom nájomných domov. Obyvatelia nových domov a bytov sa inšpirovali modernými trendmi bývania a domáce spotrebiče, médiá a dopravné prostriedky sa stali rovnako neodmysliteľnou súčasťou výbavy domova ako nábytok, koberce a oblečenie.
Výstava je zameraná na štýl bývania v 60. a 70. rokoch 20. storočia a prezentuje tie obyčajné veci, ktoré sa v tom období používali v bežnej domácnosti, a ktoré sa už v súčasnosti stali zbierkami.
Výstava potrvá do 22. 10. 2017.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Doplnom Kubíne
www.oravskemuzeum.sk
historia@oravskemuzeum.sk
militaria@oravskemuzeum.sk

Návraty do nedávnej minulosti 2017 Návraty do nedávnej minulosti 2017 Návraty do nedávnej minulosti2017

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.