Späť

Mobilná aplikácia -novinka na Oravskej lesnej železnici

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravskej lesnej železnice mobilnú aplikáciu, ktorá bude zároveň plniť aj funkciu audioguide. Textové a obrazové prvky, s možnosťou prehrania audio stopy,  ponúkajú zaujímavé informácie prezentujúce Oravskú lesnú železnicu, jej históriu, jednotlivé expozície, vozový park, rozprávkový les, kultúru Goralov a okolitú faunu a flóru.

„Cieľom projektu bolo pripraviť audioguide pre všetkých návštevníkov železnice, vrátane skupín obyvateľstva so  špeciálnymi potrebami, v ktorej sa dozvedia zaujímavosti o Oravskej lesnej železnici. Aplikácia je dostupná v troch jazykových mutáciách – slovenská, anglická a poľská verzia a návštevníci si ju môžu bezplatne stiahnuť do svojho mobilného zariadenia z App store alebo z Google play“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk