Späť

Oravský hrad opäť otvorený od 27.12.2021

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že Oravský hrad bude pre verejnosť otvorený od 27.12.2021 v režime OP.

Definícia osoby, ktorej je umožnený vstup do hradu v režime „OP“

  • kompletne očkovaná osoba
  • osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
  • deti mladšie ako 12 rokov a 2 mesiace

Podmienky vstupu do hradných priestorov v režime „OP“:

  • prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom
  • bezpečné odstupy 2 metre
  • dezinfekcia rúk
  • individuálna prehliadka (bez sprievodcu) hradu 1 osoba na 15 m2