Späť

Výstava „Tajomstvá hradných pevností“

Oravský Podzámok, 20. 12. 2021 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v spolupráci s Múzeom Frýdek Místek výstavu venovanú hradným pevnostiam v rámci malého projektu „Tajomstvá hradných pevností“ č. SK/FMP/6c/06/022, ktorý je realizovaný v Programe cezhraničnej spolupráce INTERREG SK-CZ V-A 2014-2020 a financovaný z Fondu malých projektov (Európsky fond regionálneho rozvoja).
Výstavu pod názvom „Tajomstvá hradných pevností“ pripravili odborní pracovníci Múzea Frýdek-Místek a Oravského múzea P. O. Hviezdoslava. Nosnou témou boli tajomstvá ukryté za múrmi dvoch hradných pevností – Oravského hradu a hradu Hukvaldy. Jednotlivé bannery prezentujú priestory, ktoré sú pred očami návštevníkov ukryté a neprístupné, zároveň poukazujú na zaujímavosti z oblasti fauny a flóry lokalizovanej na hradných bralách oboch pevností. „Výstavu si mohli návštevníci doposiaľ pozrieť na hrade Hukvaldy a od decembra 2021 je inštalovaná v Hradnej dvorane Oravského hradu“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.
Výstava bude v hradných priestoroch prístupná od decembra 2021 do marca 2022 pre všetkých návštevníkov, ktorých zaujímajú „Tajomstvá hradných pevností“.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
propagacia@oravskemuzeum.sk