Späť

Letné prázdniny na Oravskom hrade

Oravský Podzámok 1. júl 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu počas prvého prázdninového víkendu zaujímavý program.

V piatok, 5. júla 2019 o 16:00 hod. sa v priestoroch Citadely Oravského hradu uskutoční vernisáž autorskej výstavy Miroslava Knapa – Maľba, kresba, grafika. Miroslav Knap je rodák z Oravy, kde v súčasnosti pôsobí a za svoju tvorbu získal viacero medzinárodných ocenení. a uznaní. Výstava potrvá do 9. septembra 2019 a je súčasťou prehliadky Oravského hradu.

„ Prvá nočná prehliadka letných prázdnin vyrozpráva príbeh najkrvilačnejšej ženy sveta Alžbety Báthoryovej, zapísanej aj v Guinessovej knihe rekordov.  S Oravským hradom ju spája Juraj Thurzo, ktorý ju odsúdil na doživotné väzenie na jej Čachtickom hrade. Návštevníci Oravského hradu zažijú strašidelnú atmosféru , uvidia rôzne divadelné, hudobné i šermiarske vystúpenia.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková. Nočná prehliadka pod názvom „Noc krvavej grófky“ sa uskutoční v piatok, 5.júla 2019 so začiatkom o 21:00 hod.. Vstupenky je možné zakúpiť iba on-line.

V nedeľu, 7.7.2019 bude v čase od 10:00 do 16:00 hod. súčasťou  historickej prehliadky podujatie pod názvom „Hradná lekáreň“. Návštevníci sa zábavnou a interaktívnou formou dozvedia ako sa  liečilo v minulosti,  dozvedia sa o historickom vývine a tradíciách spojených s liečením.

„Pre návštevníkov Oravského hradu sme počas leta pripravili bohatý kultúrny program. Súčasťou historických prehliadok budú aj rôzne hudobné a šermiarske vystúpenia“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.