Späť

Medzinárodný deň múzeí

Oravský Podzámok 19. máj 2023   Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, si dňa 18.mája 2023 pripomenulo vo všetkých expozíciách múzea Medzinárodný deň múzeí, ktorý sa celosvetovo oslavuje od roku 1977.  Návštevníci múzea mali možnosť využiť 50% zľavu zo vstupného. „Na Oravskom hrade sme pre návštevníkov pripravili špeciálne podujatie pod názvom „Čo v expozícií nenájdete“. Historická prehliadka bola obohatená o rôzne zaujímavé odborné aktivity. Pracovníci Oravského múzea predstavili návštevníkom svoju prácu, ktorá sa týka najmä odborných činnosti. Návštevníci videli ukážky pracovných postupov reštaurovania či konzervovania zbierkových predmetov, mali možnosť vidieť i zaujímavé zbierkové predmety z depozitárov múzea z oblasti etnografie, histórie i prírodných vied. Cieľom Medzinárodného dňa múzeí je prilákať do múzeí čo najviac ľudí a priblížiť im nezastupiteľnú úlohu tejto inštitúcie pri ochrane hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk