Späť

Ako rozvíjame odkaz Hviezdoslava

Dolný Kubín, 19.3. 2019 – v pondelok 18. marca t.r. o 10:30 hod. sa v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, uskutočnila literárna beseda s názvom „Ako rozvíjame odkaz Hviezdoslava“ so spisovateľom a prozaikom Antonom Laučekom. Podujatie pripravilo Oravské múzeum pri príležitosti 170. výročia narodenia Hviezdoslava. Pán Lauček začal besedu s dolnokubínskymi študentmi slovami „na počiatku bolo Slovo a nie klik,“ použijúc pritom niekoľko ukážok z tvorby velikána ako názorný príklad krásy a ľúbozvučnosti slovenčiny, ktorú si môžeme a máme pestovať čítaním hodnotných diel slovenských klasikov a súčasníkov. Ako vysokoškolský pedagóg, ktorý má bohaté skúsenosti so študujúcou  mládežou, apeloval jednak na potrebu čítania a vzdelávania sa, kvalitný výber kníh, ale i programov v médiách a vystríhal pred záplavou braku, vulgarizmu, nevkusu v literatúre i nekvalitných programov v súkromných televíznych kanáloch. Svoje životné postrehy podporil prednesením vybraných ukážok z vlastnej tvorby krátkych textov publicistického štýlu, ktoré zhrnul pod názov Iba tak. Týmito mikropoviedkami, fejtónmi, esejami, glosami už niekoľko rokov reaguje veľmi výstižne a pritom humorne a s ľahkosťou jemu vlastnou na rôzne aktuálne spoločenské témy. Pán Lauček odpovedal študentom gymnázia na ich otázky a spomenul pri nich viaceré úsmevné príbehy, ktoré zažil a boli pre neho inšpiráciou pri písaní románov. Beseda sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom prítomných, ktorí ju vyjadrili záverečným srdečným potleskom a vďakou za užitočný a pozitívny čas spoločného stretnutia.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. H.
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk