Späť

Ako rozvíjame odkaz Hviezdoslava

Dolný Kubín, 19.3. 2019 – v pondelok 18. marca t.r. o 10:30 hod. sa v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, uskutočnila literárna beseda s názvom „Ako rozvíjame odkaz Hviezdoslava“ so spisovateľom a prozaikom Antonom Laučekom. Podujatie pripravilo Oravské múzeum pri príležitosti 170. výročia narodenia Hviezdoslava. Pán Lauček začal besedu s dolnokubínskymi študentmi slovami „na počiatku bolo Slovo a nie klik,“ použijúc pritom niekoľko ukážok z tvorby velikána ako názorný príklad krásy a ľúbozvučnosti slovenčiny, ktorú si môžeme a máme pestovať čítaním hodnotných diel slovenských klasikov a súčasníkov. Ako vysokoškolský pedagóg, ktorý má bohaté skúsenosti so študujúcou  mládežou, apeloval jednak na potrebu čítania a vzdelávania sa, kvalitný výber kníh, ale i programov v médiách a vystríhal pred záplavou braku, vulgarizmu, nevkusu v literatúre i nekvalitných programov v súkromných televíznych kanáloch. Svoje životné postrehy podporil prednesením vybraných ukážok z vlastnej tvorby krátkych textov publicistického štýlu, ktoré zhrnul pod názov Iba tak. Týmito mikropoviedkami, fejtónmi, esejami, glosami už niekoľko rokov reaguje veľmi výstižne a pritom humorne a s ľahkosťou jemu vlastnou na rôzne aktuálne spoločenské témy. Pán Lauček odpovedal študentom gymnázia na ich otázky a spomenul pri nich viaceré úsmevné príbehy, ktoré zažil a boli pre neho inšpiráciou pri písaní románov. Beseda sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom prítomných, ktorí ju vyjadrili záverečným srdečným potleskom a vďakou za užitočný a pozitívny čas spoločného stretnutia.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. H.
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

 

 

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.