Späť

Ako rozvíjame odkaz Hviezdoslava

Dolný Kubín, 19.3. 2019 – v pondelok 18. marca t.r. o 10:30 hod. sa v Oravskom múzeu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, uskutočnila literárna beseda s názvom „Ako rozvíjame odkaz Hviezdoslava“ so spisovateľom a prozaikom Antonom Laučekom. Podujatie pripravilo Oravské múzeum pri príležitosti 170. výročia narodenia Hviezdoslava. Pán Lauček začal besedu s dolnokubínskymi študentmi slovami „na počiatku bolo Slovo a nie klik,“ použijúc pritom niekoľko ukážok z tvorby velikána ako názorný príklad krásy a ľúbozvučnosti slovenčiny, ktorú si môžeme a máme pestovať čítaním hodnotných diel slovenských klasikov a súčasníkov. Ako vysokoškolský pedagóg, ktorý má bohaté skúsenosti so študujúcou  mládežou, apeloval jednak na potrebu čítania a vzdelávania sa, kvalitný výber kníh, ale i programov v médiách a vystríhal pred záplavou braku, vulgarizmu, nevkusu v literatúre i nekvalitných programov v súkromných televíznych kanáloch. Svoje životné postrehy podporil prednesením vybraných ukážok z vlastnej tvorby krátkych textov publicistického štýlu, ktoré zhrnul pod názov Iba tak. Týmito mikropoviedkami, fejtónmi, esejami, glosami už niekoľko rokov reaguje veľmi výstižne a pritom humorne a s ľahkosťou jemu vlastnou na rôzne aktuálne spoločenské témy. Pán Lauček odpovedal študentom gymnázia na ich otázky a spomenul pri nich viaceré úsmevné príbehy, ktoré zažil a boli pre neho inšpiráciou pri písaní románov. Beseda sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom prítomných, ktorí ju vyjadrili záverečným srdečným potleskom a vďakou za užitočný a pozitívny čas spoločného stretnutia.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. H.
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

 

 

 

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.