Späť

Bohatý víkend na Oravskom hrade: Umenie starých majstrov a úspešná repríza večernej prehliadky

      Oravský Podzámok 8.8. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v piatok 9.8.2019 pre detských návštevníkov Oravského hradu, pre veľký záujem, reprízu úspešnej večernej prehliadky „Tajomný hrad“ so začiatkom o 18.30 h.

Program pokračuje na Oravskom hrade v nedeľu  11.8.2019 podujatím „Umenie starých majstrov.“ V čase od 10.00 do 16.00 h. budú súčasťou historických  prehliadok ukážky, ktoré boli v minulosti spájané so životom vyššej šľachty. „Návštevníci budú môcť vidieť výrobu šperkov, ktoré sa v minulosti dedili z generácie na generáciu, prácu stredového pisára a maliara portrétov, ktorého si v minulosti panovníci pozývali do svojich sídiel“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.