Voľné pracovné miesto – pokladník/ sprievodca v expozícii Oravská lesná železnica

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava prijme sezónneho pracovníka s možnosťou zaradenia do TPP do expozície Oravská lesná železnica na pozíciu pokladník/ sprievodca s nástupom v máji 2019.

Ponúkaný plat: podľa príslušnej platovej tarify vyplývajúcej zo Zákona č.553/2003 Z.z.. 

Náplň práce:

  • predaj cestovných dokladov a suvenírov
  • sprevádzanie návštevníkov
  • ďalšie pomocné práce pri príprave podujatí a ďalšom rozvoji železnice.

Podmienkou je stredoškolské vzdelanie, dosiahnutý vek 18 rokov, kladný vzťah k histórii, príjemné vystupovanie.

Svoje žiadosti spolu so životopisom a kontaktom zasielajte poštou (Oravská lesná železnica – správca, stanica Tanečník, Oravská Lesná 029 57) alebo mailom na olz@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.