Voľné pracovné miesto – upratovačka v expozícii Oravská lesná železnica

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava prijme sezónneho pracovníka na obdobie máj – september do expozície Oravská lesná železnica na pozíciu upratovačka s nástupom v máji 2019.

Ponúkaný plat: podľa príslušnej platovej tarify vyplývajúcej zo Zákona č.553/2003 Z.z.. 

Náplň práce:

  • upratovanie vnútorných priestorov OLŽ
  • starostlivosť o areál a upratovanie vonkajších priestorov
  • čistenie dráhových vozidiel a ostatné pomocné práce
  • ďalšie pomocné práce pri príprave podujatí a ďalšom rozvoji železnice.

Podmienkou je dosiahnutý vek 18 rokov, kladný vzťah k histórii, príjemné vystupovanie.

Svoje žiadosti spolu so životopisom a kontaktom zasielajte poštou (Oravská lesná železnica – správca, stanica Tanečník, Oravská Lesná 029 57) alebo mailom na olz@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.