Lektor – Oravská Polhora

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava prijme na letnú turistickú sezónu v mesiacoch júl – august brigádnika – študenta na pozíciu „lektor  – sprievodca“ v expozíciách Hviezdoslavova Hájnikova žena a Milo Urban v Oravskej Polhore.

Finančné ohodnotenie (brutto): 2,99 €/hod.

Ponúkame zaujímavú prácu v príjemnom prostredí literárnych expozícií a ich prírodného areálu. Podmienkou je dosiahnutý vek minimálne 18 rokov, pozitívny vzťah k literatúre, komunikatívnosť, príjemné vystupovanie.

Svoje žiadosti s kontaktom posielajte do 14. júna 2019 poštou (Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Literárnovedné odd., Hviezdoslavovo námestie 7, 026 01 Dolný Kubín) alebo mailom na biblioteka@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.