Späť

J. Em. Mons. Jozef kardinál Tomko navštívil expozície Oravského múzea

Oravský Podzámok 5.augusta 2019   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, privítalo minulý týždeň vo svojich expozíciách veľmi vzácnu návštevu  J. Em. Mons. Jozefa kardinála Tomku.

Charizmatický Jozef kardinál Tomko strávil na Orave päť dní od stredy 31.7. 2019 do nedele 4.3.2019 a mal možnosť bližšie spoznať Oravu. V oravskej obci Zákamenné sa konala celodiecézna púť pri príležitosti Pamätného dňa smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka, na ktorej v sobotu celebroval slávnostnú svätú omšu.

„Veľmi si vážime, že J. Em. Mons. Kardinál si našiel čas a navštívil aj expozície Oravského múzea. Vo štvrtok 01.08.2019 absolvoval  cestu do Expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy a M. Urbana pod Babou horou. Očarila ho nielen Národná kultúrna pamiatka, ale aj príroda, farebnosť kvetov a celkové prostredie. Nasledujúci deň trávil dopoludnie v areáli Oravskej lesnej železnice a  vychutnával  si jazdu vláčikom na  stanicu Sedlo Beskyd a navštívil aj goralskú drevenicu. V nedeľu v doobedňajších hodinách sa delegácia presunula na Oravský hrad, kde si prezreli Thurzov palác. Oravský hrad ho veľmi očaril. Cesta Jozefa kardinála Tomku potom pokračovala na Spišskú Kapitulu. Osobné stretnutie s kardinálom bolo pre nás veľmi obohacujúce. Bola to veľká česť sprevádzať a byť v spoločnosti takejto významnej duchovnej autority“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.