Späť

Deň v stredoveku, Včelárske popoludnie

Oravský Podzámok 2.8. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 4.8.2019  podujatie pod názvom „Deň v stredoveku“ a na Oravskej lesnej železnici podujatie Včelárske popoludnie.

Program na Hlavnom nádvorí Oravského hradu bude prebiehať od 13:00 do 17:00 hod. Súčasťou programu bude ukážka spôsobu života rytierov, dobová hudba, brušné tance a historická módna prehliadka.  Pre deti je pripravená aktivita „Staň sa rytierom Dračieho rádu“, ktorá spočíva v zvládnutí skúšky odvahy, skúšky chrabrosti a skúšky šikovnosti. Počas celého dňa bude na nádvorí prebiehať historický remeselný jarmok, kde remeselníci predvedú svoje zručnosti.

      Bohatý kultúrny program je pripravený aj na nedeľu 4.8.2019 v areáli Oravskej lesnej železnice. V čase od 12.30 do 16.00 hod. sme pripravili podujatie pod názvom „Včelárske popoludnie“. Podujatie je zamerané na históriu včelárstva, odborné poradenstvo, včelie produkty spojené s ochutnávkou. Súčasťou podujatia bude i ukážka zdobenia medovníkov.

„Prostredníctvom zaujímavého kultúrneho programu na Oravskom hrade sa návštevníci prenesú naspäť do stredoveku a získajú predstavu o spôsobe života vtedajšej doby. Na Oravskej lesnej železnici sa dozvedia zaujímavé informácie od renomovaných odborníkov z radov včelárov.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.