Späť

Deň v stredoveku, Včelárske popoludnie

Oravský Podzámok 2.8. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 4.8.2019  podujatie pod názvom „Deň v stredoveku“ a na Oravskej lesnej železnici podujatie Včelárske popoludnie.

Program na Hlavnom nádvorí Oravského hradu bude prebiehať od 13:00 do 17:00 hod. Súčasťou programu bude ukážka spôsobu života rytierov, dobová hudba, brušné tance a historická módna prehliadka.  Pre deti je pripravená aktivita „Staň sa rytierom Dračieho rádu“, ktorá spočíva v zvládnutí skúšky odvahy, skúšky chrabrosti a skúšky šikovnosti. Počas celého dňa bude na nádvorí prebiehať historický remeselný jarmok, kde remeselníci predvedú svoje zručnosti.

      Bohatý kultúrny program je pripravený aj na nedeľu 4.8.2019 v areáli Oravskej lesnej železnice. V čase od 12.30 do 16.00 hod. sme pripravili podujatie pod názvom „Včelárske popoludnie“. Podujatie je zamerané na históriu včelárstva, odborné poradenstvo, včelie produkty spojené s ochutnávkou. Súčasťou podujatia bude i ukážka zdobenia medovníkov.

„Prostredníctvom zaujímavého kultúrneho programu na Oravskom hrade sa návštevníci prenesú naspäť do stredoveku a získajú predstavu o spôsobe života vtedajšej doby. Na Oravskej lesnej železnici sa dozvedia zaujímavé informácie od renomovaných odborníkov z radov včelárov.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk