Späť

Deň v stredoveku, Včelárske popoludnie

Oravský Podzámok 2.8. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu na nedeľu 4.8.2019  podujatie pod názvom „Deň v stredoveku“ a na Oravskej lesnej železnici podujatie Včelárske popoludnie.

Program na Hlavnom nádvorí Oravského hradu bude prebiehať od 13:00 do 17:00 hod. Súčasťou programu bude ukážka spôsobu života rytierov, dobová hudba, brušné tance a historická módna prehliadka.  Pre deti je pripravená aktivita „Staň sa rytierom Dračieho rádu“, ktorá spočíva v zvládnutí skúšky odvahy, skúšky chrabrosti a skúšky šikovnosti. Počas celého dňa bude na nádvorí prebiehať historický remeselný jarmok, kde remeselníci predvedú svoje zručnosti.

      Bohatý kultúrny program je pripravený aj na nedeľu 4.8.2019 v areáli Oravskej lesnej železnice. V čase od 12.30 do 16.00 hod. sme pripravili podujatie pod názvom „Včelárske popoludnie“. Podujatie je zamerané na históriu včelárstva, odborné poradenstvo, včelie produkty spojené s ochutnávkou. Súčasťou podujatia bude i ukážka zdobenia medovníkov.

„Prostredníctvom zaujímavého kultúrneho programu na Oravskom hrade sa návštevníci prenesú naspäť do stredoveku a získajú predstavu o spôsobe života vtedajšej doby. Na Oravskej lesnej železnici sa dozvedia zaujímavé informácie od renomovaných odborníkov z radov včelárov.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.