Späť

Hviezdoslav vo Florinovom dome

Dolný Kubín, 28. 3. 2019 – v stredu 27. marca 2019 otvorilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v priestoroch Florinovho domu výstavu s názvom „Hviezdoslav“.

Výstava vznikla pri príležitosti 170. výročia narodenia významného slovenského barda Pavla Országha Hviezdoslava. Návštevníkom približuje Hviezdoslava nielen ako veľkého básnika, ale aj ako človeka. Bližšie predstavuje jeho rodinu, školské časy, advokátsku prácu i vzťahy s rôznymi osobnosťami našej histórie. Textová časť výstavy je doplnená o početné historické fotografie a jeho osobné predmety. Návštevníci majú jedinečnú možnosť prezrieť si doposiaľ nevystavované návrhy Hviezdoslavovho pomníka v Dolnom Kubíne, či posmrtnú masku básnika.

Výstava potrvá do 21. júla t.r.  V rámci prehliadky výstavy je možné zorganizovať vyučovaciu hodinu pre organizované skupiny žiakov a študentov.  V prípade záujmu je potrebná rezervácia vopred buď emailom (literarne@oravskemuzeum.sk) alebo telefonicky (043/5864780) v pracovných dňoch.

 

Zdroj: Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk