Späť

Deň detí na Oravskom hrade a na Oravskej lesnej železnici

Oravský Podzámok, 24.5.2017 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu i Oravskej lesnej železnice pri príležitosti medzinárodného dňa detí bohatý program. „Pre deti sme pripravili zaujímavý, kultúrny program, ktorý sa bude konať na Oravskom hrade, ale aj na Oravskej lesnej železnici. Deti si môžu preveriť svoje vedomosti z rozprávok a zároveň pomôcť bytostiam z rozprávkového sveta. Ak vám nechýba odvaha, príďte k nám a rozmotajte spolu s nami rozprávkové klbko plné dobrodružstiev a záhad,“povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
V nedeľu 28.5.2017 sa začína podujatie „Rozprávkový svet na Oravskom hrade“, ktoré bude pokračovať aj počas pracovných dni do 1.júna.
Na Oravskej lesnej železnici Oravské múzeum pripravilo v dňoch od 1.6. do 4.6.2017, pre detských návštevníkov, zaujímavé spracovanie rozprávky Maťko a Kubko . Počas podujatia sa návštevníci odvezú zo stanice Tanečník do stanice Sedlo Beskyd. Rozprávkový vláčik prechádza lesom, v ktorom sa nachádzajú rozprávkové bytosti a strašidlá. Vlak bude premávať v časových intervaloch:
štvrtok – piatok: 9:30, 11:00, 13:00, 14:30 hod.
sobota – nedeľa: 9:30, 11:00, 13:00, 14:30, 15:45 hod. a 17:00 hod.
Pozývame vás na netradičné spracovanie rozprávok v krásnom prostredí!

Zdroj:
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.