Späť

Felix a princeznin prsteň, nová publikácia aj v Braillovom písme

Oravský Podzámok, 26. 11. 2021 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, vydalo knižnú publikáciu aj v Braillovom písme pre nevidiacich Felix a princeznin prsteň. Publikácia bola podporená z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR z programu – Kultúra znevýhodnených skupín finančnou čiastkou 2 000,-€ a vydala ju Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči v náklade 50 kusov. Súčasťou knihy je aj päť reliéfnych obrázkov.
„Pre osoby so špeciálnymi potrebami sme sprístupnili v tomto roku interaktívny priestor, ktorý sme nazvali-Múzeum hrou. Expozíciu sme chceli obohatiť o ďalšie zaujímavosti a inšpiráciou bola kniha spisovateľky Lenky Šingovskej. Kniha je venovaná nielen deťom žijúcim na Slovensku, ale aj deťom zahraničných Slovákov. Dej sa odohráva na Oravskom hrade a hlavnou postavou je kocúr Felix. Časť kníh bude distribuovaná do knižníc a špeciálnych škôl a ostatné budú v Múzeu hrou pod Oravským hradom, kde sa nachádzajú aj 3D modely Oravského hradu, Oravskej lesnej železnice, relaxačné a interaktívne prvky pre stimuláciu rôznych zmyslov. Moderná expozícia slúži všetkým návštevníkom, ale aj návštevníkom so špeciálnymi potrebami, ktorí z dôvodu rôznych obmedzení nemôžu navštíviť Oravský hrad, či Oravskú lesnú železnicu“ , povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk