Späť

ADVENT V ORAVSKOM MÚZEU ONLINE

Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v predvianočnom čase pre priaznivcov Oravského múzea dve online podujatia spojené so súťažou o zaujímavé ceny.
Prvé podujatie s názvom Mikuláš na Oravskom hrade bude spustené v nedeľu 5.12. 2021 na facebookovej stránke Oravský hrad/Orava castle a potrvá do 8.12. 2021. Mikuláš spolu so svojou družinou pozdraví deti z vianočne vyzdobeného Oravského hradu, kde aj tento rok začína svoju mikulášsku nádielku. Každé dieťa, ktoré pošle do komentára Mikulášovi pozdrav vo forme kresby, básničky, či pesničky, bude zaradené do súťaže o vianočný balíček.
Ďalším podujatím, ktoré bude prebiehať v online priestore je adventný kalendár plný prekvapení s názvom Od Lucie do Vianoc s Oravským múzeom. V období od 13. do 25. 12. 2021 sa môžu fanúšikovia našej facebookovej stránky tešiť na zaujímavé príspevky, vianočnú náladu a každý deň súťažiť o tematické ceny. Tí, ktorí sa zapoja komentárom pod každým zverejneným príspevok budú zaradení do záverečného žrebovania.
„Pevne veríme, že pandemická situácia bude priaznivá a budeme môcť vianočne vyzdobený Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu otvoriť počas vianočných sviatkov pre návštevníkov. Chcem poďakovať všetkým návštevníkom, ktorí navštívili v roku 2021 expozície Oravského múzea a popriať im hlavne pevné zdravie,  pokojné a požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2022“,  povedala riaditeľka múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk