Späť

VI. Seniorenky

Dolný Kubín, 19. 6. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou a združením Femina a spol, usporiadalo v utorok 18. júna 2019 pred budovou Čaplovičovej knižnice 6. ročník podujatia s názvom Seniorenky.
Program poskytuje priestor recitátorom v seniorskom veku, ktorí sa prezentujú ukážkami slovenských autorov, ale aj vlastnou tvorbou. Podujatiu predchádzal spomienkový akt pred sochou básnika P. O. Hviezdoslava, ktorý sa konal v predvečer oficiálneho otvorenia 65. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Prítomným sa prihovoril primátor Dolného Kubína Ing. Ján Prílepok a riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, PaedDr. Mária Jagnešáková.
Seniorenky otvoril hudobný vstup v podaní žiakov ZUŠ P. M. Bohúňa a ich pedagogičky Viery Vrtichovej, DiS.art. Program ďalej pokračoval vystúpením domácich recitátoriek pani Jarmily Némethovej, Viery Turzovej a Tatiany Rešovej.
Druhá časť podujatia bola venovaná vyhláseniu výsledkov literárnej súťaže Hviezdoslavova múza, ktorej vyhlasovateľom bola Oravská muzeálna spoločnosť a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Do súťaže bolo zaradených celkovo 50 súťažných prác, rozdelených do dvoch kategórií poézia a próza. V kategórii poézia hodnotili súťažné práce Rudolf Jurolek, Ľubica Chmelíková a Eva Lofajová. Prvé miesto v tejto kategórii získala Dominika Moravčíková. Na druhom mieste sa umiestnila Miroslava Košťálová a tretie miesto získali autori Viktor Krpčiar a Miloš Herda. Ocenenie Oravskej muzeálnej spoločnosti dostala Eva Kolmanová, ktorá svoje básne doplnila aj o vlastné ilustrácie. Cenu Oravského múzea si prevzala Ľubica Nechvátalová.
V kategórii próza hodnotili práce Pavel Rankov, Renata Jedláková a Daša Korytárová. Na prvom mieste v tejto kategórii sa umiestnil Marián Čurko. Na druhom mieste sa umiestnili dve autorky, Ľudmila Magdolenová a Katarína Kožáková. Tretie miesto získala Viera Turzová. Ocenenie Oravskej muzeálnej spoločnosti získala Tatiana Rešová a cenu Oravského múzea Anna Medzihradská. Všetci ocenení si prevzali diplomy a zaujímavé knihy z edície Oravského múzea. Víťazné práce autorov predniesla prítomným J. Vargová. Príjemnú a srdečnú atmosféru celého stretnutia dopĺňali rezké ľudové piesne v podaní talentovaných hráčok na heligónku.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. H.
literarne@oravskemuzeum.sk

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.