Späť

VI. Seniorenky

Dolný Kubín, 19. 6. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou a združením Femina a spol, usporiadalo v utorok 18. júna 2019 pred budovou Čaplovičovej knižnice 6. ročník podujatia s názvom Seniorenky.
Program poskytuje priestor recitátorom v seniorskom veku, ktorí sa prezentujú ukážkami slovenských autorov, ale aj vlastnou tvorbou. Podujatiu predchádzal spomienkový akt pred sochou básnika P. O. Hviezdoslava, ktorý sa konal v predvečer oficiálneho otvorenia 65. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Prítomným sa prihovoril primátor Dolného Kubína Ing. Ján Prílepok a riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, PaedDr. Mária Jagnešáková.
Seniorenky otvoril hudobný vstup v podaní žiakov ZUŠ P. M. Bohúňa a ich pedagogičky Viery Vrtichovej, DiS.art. Program ďalej pokračoval vystúpením domácich recitátoriek pani Jarmily Némethovej, Viery Turzovej a Tatiany Rešovej.
Druhá časť podujatia bola venovaná vyhláseniu výsledkov literárnej súťaže Hviezdoslavova múza, ktorej vyhlasovateľom bola Oravská muzeálna spoločnosť a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Do súťaže bolo zaradených celkovo 50 súťažných prác, rozdelených do dvoch kategórií poézia a próza. V kategórii poézia hodnotili súťažné práce Rudolf Jurolek, Ľubica Chmelíková a Eva Lofajová. Prvé miesto v tejto kategórii získala Dominika Moravčíková. Na druhom mieste sa umiestnila Miroslava Košťálová a tretie miesto získali autori Viktor Krpčiar a Miloš Herda. Ocenenie Oravskej muzeálnej spoločnosti dostala Eva Kolmanová, ktorá svoje básne doplnila aj o vlastné ilustrácie. Cenu Oravského múzea si prevzala Ľubica Nechvátalová.
V kategórii próza hodnotili práce Pavel Rankov, Renata Jedláková a Daša Korytárová. Na prvom mieste v tejto kategórii sa umiestnil Marián Čurko. Na druhom mieste sa umiestnili dve autorky, Ľudmila Magdolenová a Katarína Kožáková. Tretie miesto získala Viera Turzová. Ocenenie Oravskej muzeálnej spoločnosti získala Tatiana Rešová a cenu Oravského múzea Anna Medzihradská. Všetci ocenení si prevzali diplomy a zaujímavé knihy z edície Oravského múzea. Víťazné práce autorov predniesla prítomným J. Vargová. Príjemnú a srdečnú atmosféru celého stretnutia dopĺňali rezké ľudové piesne v podaní talentovaných hráčok na heligónku.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. H.
literarne@oravskemuzeum.sk