Späť

VI. Seniorenky

Dolný Kubín, 19. 6. 2019 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v spolupráci s Oravskou muzeálnou spoločnosťou a združením Femina a spol, usporiadalo v utorok 18. júna 2019 pred budovou Čaplovičovej knižnice 6. ročník podujatia s názvom Seniorenky.
Program poskytuje priestor recitátorom v seniorskom veku, ktorí sa prezentujú ukážkami slovenských autorov, ale aj vlastnou tvorbou. Podujatiu predchádzal spomienkový akt pred sochou básnika P. O. Hviezdoslava, ktorý sa konal v predvečer oficiálneho otvorenia 65. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Prítomným sa prihovoril primátor Dolného Kubína Ing. Ján Prílepok a riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, PaedDr. Mária Jagnešáková.
Seniorenky otvoril hudobný vstup v podaní žiakov ZUŠ P. M. Bohúňa a ich pedagogičky Viery Vrtichovej, DiS.art. Program ďalej pokračoval vystúpením domácich recitátoriek pani Jarmily Némethovej, Viery Turzovej a Tatiany Rešovej.
Druhá časť podujatia bola venovaná vyhláseniu výsledkov literárnej súťaže Hviezdoslavova múza, ktorej vyhlasovateľom bola Oravská muzeálna spoločnosť a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Do súťaže bolo zaradených celkovo 50 súťažných prác, rozdelených do dvoch kategórií poézia a próza. V kategórii poézia hodnotili súťažné práce Rudolf Jurolek, Ľubica Chmelíková a Eva Lofajová. Prvé miesto v tejto kategórii získala Dominika Moravčíková. Na druhom mieste sa umiestnila Miroslava Košťálová a tretie miesto získali autori Viktor Krpčiar a Miloš Herda. Ocenenie Oravskej muzeálnej spoločnosti dostala Eva Kolmanová, ktorá svoje básne doplnila aj o vlastné ilustrácie. Cenu Oravského múzea si prevzala Ľubica Nechvátalová.
V kategórii próza hodnotili práce Pavel Rankov, Renata Jedláková a Daša Korytárová. Na prvom mieste v tejto kategórii sa umiestnil Marián Čurko. Na druhom mieste sa umiestnili dve autorky, Ľudmila Magdolenová a Katarína Kožáková. Tretie miesto získala Viera Turzová. Ocenenie Oravskej muzeálnej spoločnosti získala Tatiana Rešová a cenu Oravského múzea Anna Medzihradská. Všetci ocenení si prevzali diplomy a zaujímavé knihy z edície Oravského múzea. Víťazné práce autorov predniesla prítomným J. Vargová. Príjemnú a srdečnú atmosféru celého stretnutia dopĺňali rezké ľudové piesne v podaní talentovaných hráčok na heligónku.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. H.
literarne@oravskemuzeum.sk

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.