Späť

Aj vy môžete podporiť naše aktivity 2% -mi.

          Dolný Kubín, 24.1.2020 –  Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj založilo v roku 2017 občianske združenie – Oravská muzeálna spoločnosť s cieľom podporovať kultúrne aktivity v oravskom regióne. Od svojho vzniku spolupracuje s Oravským múzeom a inými záujmovými združeniami. Podporu aktivít Oravského múzea má zahrnutú aj vo svojich stanovách.

Okrem aktívneho zapájania sa do rôznych kultúrno-osvetových aktivít sa snaží naše občianske združenie získavať finančné prostriedky na svoju činnosť z rôznych grantov a dotácií. Od vzniku združenia bolo pod jeho hlavičkou podaných osem projektov, z ktorých sme získali finančné dotácie vo výške 10 940€.

Vďaka týmto projektom sme mohli realizovať kultúrno-osvetové aktivity, pre širokú verejnosť. Zatiaľ najplodnejším rokom na projekty bol práve rok 2019, kedy sa realizovalo až 6 projektov.

Azda najnáročnejším a z pohľadu návštevnosti najúspešnejším bol projekt Hviezdoslav našimi očami. Projekt sa skladal z množstva aktivít, ktoré boli určené pre rôzne cieľové skupiny. Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť verejnosti Hviezdoslava z rôznych pohľadov a zaujímavou formou priblížiť jeho osobu aj mladším generáciám. V rámci projektu sa uskutočnila literárna súťaž pod názvom Hviezdoslavova múza, niekoľko podujatí a prednášok, tvorivé dielne a edukačné aktivity pre deti predškolského veku až po stredoškolákov. Projektu, ktorý trval od apríla do decembra 2019 sa celkovo zúčastnilo viac ako 5600 ľudí z celého Slovenska.

       Každý z projektov si vyžaduje spolufinancovanie, ktoré sa naše združenie snaží zabezpečiť z finančných darov a 2%. Aj vďaka vašim 2% môžeme naďalej realizovať projekty, ktoré prispievajú k obohateniu kultúry nášho regiónu.

 

Tlačivo pre 2%: 2 percentá pre Oravskú muzeálnu spoločnosť

 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk