Späť

Aj vy môžete podporiť naše aktivity 2% -mi.

          Dolný Kubín, 24.1.2020 –  Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj založilo v roku 2017 občianske združenie – Oravská muzeálna spoločnosť s cieľom podporovať kultúrne aktivity v oravskom regióne. Od svojho vzniku spolupracuje s Oravským múzeom a inými záujmovými združeniami. Podporu aktivít Oravského múzea má zahrnutú aj vo svojich stanovách.

Okrem aktívneho zapájania sa do rôznych kultúrno-osvetových aktivít sa snaží naše občianske združenie získavať finančné prostriedky na svoju činnosť z rôznych grantov a dotácií. Od vzniku združenia bolo pod jeho hlavičkou podaných osem projektov, z ktorých sme získali finančné dotácie vo výške 10 940€.

Vďaka týmto projektom sme mohli realizovať kultúrno-osvetové aktivity, pre širokú verejnosť. Zatiaľ najplodnejším rokom na projekty bol práve rok 2019, kedy sa realizovalo až 6 projektov.

Azda najnáročnejším a z pohľadu návštevnosti najúspešnejším bol projekt Hviezdoslav našimi očami. Projekt sa skladal z množstva aktivít, ktoré boli určené pre rôzne cieľové skupiny. Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť verejnosti Hviezdoslava z rôznych pohľadov a zaujímavou formou priblížiť jeho osobu aj mladším generáciám. V rámci projektu sa uskutočnila literárna súťaž pod názvom Hviezdoslavova múza, niekoľko podujatí a prednášok, tvorivé dielne a edukačné aktivity pre deti predškolského veku až po stredoškolákov. Projektu, ktorý trval od apríla do decembra 2019 sa celkovo zúčastnilo viac ako 5600 ľudí z celého Slovenska.

       Každý z projektov si vyžaduje spolufinancovanie, ktoré sa naše združenie snaží zabezpečiť z finančných darov a 2%. Aj vďaka vašim 2% môžeme naďalej realizovať projekty, ktoré prispievajú k obohateniu kultúry nášho regiónu.

 

Tlačivo pre 2%: 2 percentá pre Oravskú muzeálnu spoločnosť

 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk

 

Oznam/annoucement/ogłoszenie

SK:

Vážení návštevníci!

Na základe aktuálnej situácie na Slovensku spojenej s potenciálnou nákazou COVID 19 (koronavírus) sú s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania Oravský hrad, Oravská lesná železnica a Čaplovičova knižnica zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

ENG:

Dear visitors!

Due to the situation in Slovakia in case COVID 19 (Coronavirus) will be the Orava Castle, Orava Forest Railway and Čaplovičian Bibliotheque from 11.3.2020 until recall for the visitors closed.

Thank you for your understanding.

PL:

Szanowni zwiedzający!

W związku z aktualną sytuacją na Słowacji wynikającą z potencjalnego zakażenia COVID 19 (Koronawirus) są Zamek orawski, orawska Kolejka Leśna i Biblioteka Čaploviča  od 11.3.2020 aż do odwołania zamknięte.

Dziękujemy za wyrozumiałość.