Späť

Čo priniesol rok 2019 v Oravskom múzeu

Tlačová správa Oravského múzea Pavla Országha Hviezdoslava  v Dolnom Kubíne

Čo priniesol rok 2019  v  Oravskom múzeu Návštevnosť

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, v roku 2019 zaznamenalo opäť nárast počtu návštevníkov vo svojich 9 expozíciách. V roku 2019   expozície múzea navštívilo 289 119 turistov, čo je nárast o 4,9 % oproti predchádzajúcemu obdobiu. Najnavštevovanejšou expozíciou bola národná kultúrna pamiatka Oravský hrad s návštevnosťou 196 748 osôb čo je nárast o 1,7% oproti predchádzajúcemu roku. Výrazný nárast návštevníkov sme zaznamenali na Oravskej lesnej železnici, kde sa podiel návštevnosti oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 8,8%48 055 návštevníkov. Návštevnosť v ostatných expozíciách Oravského múzea bola nasledovná: Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava (7390), Pamätný dom M. Kukučina (5448), Expozícia Hájnikovej ženy (4814), Expozícia Život a dielo Mila Urbana (4318), Expozícia Čaplovičovej knižnice (2055), Pamätný dom T. H. Florina (1616), expozícia Oravské zemianstvo (18675). Prvé miesto v návštevnosti na Oravskom hrade podľa národnosti patrí domácemu obyvateľstvu 72,3%, nasledujú Poliaci 14,95%, Maďari 3%, Česi 2,29% a ostatné národnosti napr.: Rusko, Fínsko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Japonsko, Izrael, Kanada a pod. 10-ročná bilancia (2010 – 2019) Oravské múzeum má za sebou od roku 2010 úspešnú dekádu. Oproti roku 2010 sme zaznamenali výrazný nárast návštevníkov za celé múzeum o 38,42%. Na Oravskom hrade sa zvýšila návštevnosť o 18% a najvýraznejší nárast bol zaznamenaný v expozícií Oravská lesná železnica, kde podiel návštevnosti od roku 2010 narástol o neuveriteľných 212 %.

Štatistické zaujímavosti

 • Najnavštevovanejším mesiacom na Oravskom hrade bol mesiac august s návštevnosťou 52 779 osôb
 • Z celkového podielu ročnej návštevnosti Oravského hradu pripadá na mesiace júl – august 50,21% návštevníkov
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas celého roka bola 594 osôb
 • Priemerná denná návštevnosť Oravského hradu počas mesiacov júl – august bola 1 593 osôb
 • Z troch možných okruhov si návštevníci Oravského hradu vybrali nasledovné: Základný okruh 76,22%, Veľký okruh 14,50%, Malý okruh 5,19% a návšteva hradu z dôvodu účasti na špecializovanom podujatí 4,09%.
 • Najnavštevovanejším podujatím na Oravskom hrade – Deň v stredoveku (2605 návštevníkov)
 • Z celkového podielu ročnej návštevnosti Oravskej lesnej železnice pripadá na mesiac júl-august 58% návštevníkov
 • Priemerná denná návštevnosť Oravskej lesnej železnice bola 566 osôb
 • Výročie narodenia P.O.Hviezdoslava
 • Výročie darovania Čaplovičovej knižnice oravskému ľudu
 • Výročie narodenia Mila Urbana

Expozície Oravského múzea

 • 5.2019 sa v areáli Oravskej lesnej železnice otvorila nová expozícia Remeselný dom

Konferencie, semináre, prednášky

 • Archeologická konferencia „Otázky neolitu a eneolitu našich krajín“
 • súbor prednášok „Hviezdoslav našimi očami“

Nové formy propagácie

 • Obnovená expozícia na Oravskej lesnej železnice, infokiosk na OLŽ
 • 3D/360° hraný film „Nosferatu“ –virtuálna realita

Nové podujatia a zaujímavosti

 • Remeselný deň
 • Byť šľachticom nie je len tak
 • Remeslo v meste Spolu sme zorganizovali 38 programových aktivít ,168 kultúrno-vzdelávacích a výchovných aktivít, 11 výstav vo vlastných priestoroch a dve výstavy v zahraničí. Medzi najnavštevovanejšie podujatia patrili: nočné prehliadky Oravského hradu („Drakula – upír Nosferatu“ – 1166 osôb), podujatia pre deti („Rozprávkový hrad“ – 5551 osôb , „Rozprávkový vláčik“- 1900 osôb, „Mikuláš na Oravskom hrade – 2192 osôb, „Tajomný hrad“- 705 + 716 osôb ), víkendové podujatia Oravského hradu a OLŽ ( „Deň v stredoveku“ – 2605 osôb, „Thurzove slávnosti“ -2252 osôb, „Svadby rodu Thurzo“ – 1698, „Keď odfúkne lokomotíva“-725 osôb, koncert Lenky Filipovej a ďalšie).

Edičná činnosť

 • Na oravskom salaši –odborná publikácia
 • Zborník Oravského múzea 2018 -150.výročie vzniku Oravského múzea
 • Katalóg k výstave „Tibor Spitz Holokaust“

 Reštaurovanie zaujímavých zbierkových predmetov

 • Ptolemaiov atlas z r. 1520
 • umelecké portréty
 • historický pohrebný koč
 • historická brička
 • rodový erb rodu Thurzo

Projektová činnosť:

 • „Na oravskom salaši“- program Interreg, spoločný mikroprojekt Oravského múzea a Etnografického parku v Zubrzycy Gornej (Poľsko),výsledkom ktorého je stavba budovy pre remeslá tzv. „Remeselný dom“, realizácia mäkkých aktivít a vydanie publikácie.
 • Otvorené múzeá – rozšírenie programových možností kultúrnych išntitúcií v poľsko-slovenkom pohraničí“– program Interreg, spoločná realizácia veľkého cezhraničného projektu ôsmich partnerov – vedúci partner  Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Liptovské múzeum v Ružomberku, Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem . Oravské múzeum v rámci projektu obnoví renesančnú budovu v Oravskom Podzámku, ktorá okrem pracovníkov múzea bude slúžiť aj osobám so špeciálnymi potrebami.

Projekty podporené z Fondu na podporu umenia

 • Umelecké diela z pozostalosti P.O.Hviezdoslava,
 • Portréty Brucka a P.Kubínyiho
 • Kronika Uhorska
 • Brodňanský
 • Hviezdoslav našimi očami
 • Remeslo v meste

Oravská muzeálna spoločnosť – občianske združenie založené pri Oravskom múzeu získalo dotáciu na projekty:

 • Večer klasikov
 • Remeslo má zlaté dno
 • Tibor Spitz- holokaust

Projekt podporený ŽSK

 • Objavuj, poznávaj a chráň prírodu Oravy

Reklama a propagácia

 • Propagačné materiály o všetkých expozíciách Oravského múzea vo viacerých jazykových mutáciách, ktoré boli návštevníkom dostupné bezplatne v jednotlivých expozíciách múzea, v TIKoch – Dolný Kubín, Trstená, Zuberec, Námestovo, Terchová a i, na výstavách cestovného ruchu a v hotelových zariadeniach aj v zahraničí
 • Aktívna účasť na výstavách cestovného ruchu (Viedeň, Wroclaw, Katowice, Zabrze, Krakov)
 • Medzinárodná putovná dvojročná výstava „Oravský hrad, Oravská lesná železnica – unikáty Slovenska“, ktorá putuje po všetkých vojvodstvách
 • Vlogy o expozíciách Oravského múzea
 • Billboardy  (Chocholow, Krušetnica a i.)
 • Filmová produkcia -film Drakula pre spoločnosť Netflix, reklama na pivo poľské pivo Harnasz
 •  Katalógová ponuka cestovnej kancelárie pre klientov z Nemecka
 •  Webová stránka www.oravskemuzeum.sk,
 •  Sociálne siete (facebook, instagram)
 •  22 vstupov v televízií
 •   Živé pozvánky a vstupy v médiach
 •   Internetová reklama 609
 •   Plagáty, propagačné tabule, exteriérová reklama – 2147
 •   Direct mailing – 5 211

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava www.oravskemuzeum.sk marketing@oravskemuzeum.sk