Zmluvy

Zoznam zverejnených dokumentov
P.č Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ
937. 62/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Fond na podporu umenia Odborné ošetrenie zb.predmetov - Portréty L.Brucka a P.Kubínyiho 2500,-€ 30.07.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 62/2019
Predmet: Odborné ošetrenie zb.predmetov - Portréty L.Brucka a P.Kubínyiho
Fakturovaná suma s DPH: 2500,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Fond na podporu umenia
Adresa: Cukrová 14, 811 08 Bratislava
IČO: 42418933
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 19.7.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti: 31.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 30.07.2019
938. 63/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. Ján Baňas, PhD. Preklad textov pre publikáciu Zborník OM 2018 110,-€ 30.07.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 63/2019
Predmet: Preklad textov pre publikáciu Zborník OM 2018
Fakturovaná suma s DPH: 110,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. Ján Baňas, PhD.
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 25.7.2019
Platnosť: do 31.7.2019
Dátum účinnosti: 31.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 30.07.2019
939. 64/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Róbert Hulej Hudobné vystúpenie na podujatí "Kúzelník na Oravskom hrade" 150,-€ 15.08.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 64/2019
Predmet: Hudobné vystúpenie na podujatí "Kúzelník na Oravskom hrade"
Fakturovaná suma s DPH: 150,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Róbert Hulej
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 14.8.2019
Platnosť: 18.8.2019
Dátum účinnosti: 16.8.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 15.08.2019
940. 65/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Vladislav Mikula Kúpa zbierkových predmetov 7502,-€ 22.08.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 65/2019
Predmet: Kúpa zbierkových predmetov
Fakturovaná suma s DPH: 7502,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Vladislav Mikula
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 21.8.2019
Platnosť:
Dátum účinnosť: 23.8.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 22.08.2019
941. 66/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Zuzana Kovalčíková Ukážka tkáčskeho remesla na podujatí "Remeselný deň" na OLŽ 100,-€ 22.08.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 66/2019
Predmet: Ukážka tkáčskeho remesla na podujatí "Remeselný deň" na OLŽ
Fakturovaná suma s DPH: 100,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Zuzana Kovalčíková
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 22.8.2019
Platnosť: 25.8.2019
Dátum účinnosti: 23.8.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 22.08.2019
942. 67/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava M & M Welding, s.r.o. Zabezpečenie a výkon pracovnej zdravotnej služby 228,-€ 27.08.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 67/2019
Predmet: Zabezpečenie a výkon pracovnej zdravotnej služby
Fakturovaná suma s DPH: 228,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: M & M Welding, s.r.o.
Adresa: Obrancov mieru 1771/6, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 47576405
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 26.8.2019
Platnosť: 28.2.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 27.08.2019
943. 68/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Lenka Pajer - St.George´s workshop Zhotovenie historických odevov z obdobia baroka 1800,-€ 11.09.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 68/2019
Predmet: Zhotovenie historických odevov z obdobia baroka
Fakturovaná suma s DPH: 1800,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Lenka Pajer - St.George´s workshop
Adresa: P.O.Hviezdoslava 31, 900 21 Svätý Jur
IČO: 51646277
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 10.9.2019
Platnosť: do 9.12.2019
Dátum účinnosti: 12.9.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 11.09.2019
944. 69/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu 26,-+39,-€/mes. 19.09.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 69/2019
Predmet: Rozpis úhrad preddavkov za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú pitnú vodu
Fakturovaná suma s DPH: 26,-+39,-€/mes.
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
IČO: 36672254
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 18.9.2019
Platnosť: do 30.9.2020
Dátum účinnosti: 20.9.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 19.09.2019

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.