Zmluvy

Zoznam zverejnených dokumentov
P.č Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ
953. 77/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. Dominik Repka, PhD. Recenzentský posudok 40,-€ 14.10.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 77/2019
Predmet: Recenzentský posudok
Fakturovaná suma s DPH: 40,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. Dominik Repka, PhD.
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 14.10.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 15.10.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 14.10.2019
954. 78/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava PhDr. Oto Tomeček, PhD. Recenzentský posudok 20,-€ 14.10.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 78/2019
Predmet: Recenzentský posudok
Fakturovaná suma s DPH: 20,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: PhDr. Oto Tomeček, PhD.
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 14.10.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 15.10.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 14.10.2019
955. 79/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. art. Erika Benická, reštaurátor Bezplatná výpožička zbierk. predmetov za účelom reštaurovania 22.10.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 79/2019
Predmet: Bezplatná výpožička zbierk. predmetov za účelom reštaurovania
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. art. Erika Benická, reštaurátor
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 21.10.2019
Platnosť: do 30.6.2020
Dátum účinnosti: 23.10.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 22.10.2019
956. 80/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava ERPOS, spol. s r.o. Oprava výhybiek v stanici Beskyd 32675,11€ 23.10.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 80/2019
Predmet: Oprava výhybiek v stanici Beskyd
Fakturovaná suma s DPH: 32675,11€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: ERPOS, spol. s r.o.
Adresa: Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
IČO: 31588506
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 22.10.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 24.10.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 23.10.2019
957. 81/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Žilinský samosprávny kraj Zverenie majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 600,-€ 28.10.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 81/2019
Predmet: Zverenie majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Fakturovaná suma s DPH: 600,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37808427
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 28.10.2019
Platnosť: do neurčita
Dátum účinnosti: 29.10.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 28.10.2019
958. 82/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Locoproject s.r.o. Oprava lokomotívy DH 100/4 41.040,-€ 30.10.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 82/2019
Predmet: Oprava lokomotívy DH 100/4
Fakturovaná suma s DPH: 41.040,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Locoproject s.r.o.
Adresa: Na Troskách 3, 974 01 Banská Bytrica
IČO: 46331301
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 29.10.2019
Platnosť: 22.12.2019
Dátum účinnosti: 31.10.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 30.10.2019
959. 83/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Považské múzeum v Žiline Bezplatná výpožička zbierkových predmetov za účelom výstavy 31.10.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 83/2019
Predmet: Bezplatná výpožička zbierkových predmetov za účelom výstavy
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Považské múzeum v Žiline
Adresa: Topoľová 1, 010 03 Žilina
IČO: 36145173
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 30.10.2019
Platnosť: do 20.3.2020
Dátum účinnosti: 1.11.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 31.10.2019
960. 84/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. Katarína Šimunková, PhD. Archeozoologický výskum zvieracích kostí 800,-€ 04.11.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 84/2019
Predmet: Archeozoologický výskum zvieracích kostí
Fakturovaná suma s DPH: 800,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. Katarína Šimunková, PhD.
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 4.11.2019
Platnosť: do 30.12.2019
Dátum účinnosti: 5.11.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 04.11.2019

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.