Zmluvy

Zoznam zverejnených dokumentov
P.č Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ
921. 47/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Radovan Blaho Bezplatná výpožička zb.predmetu 12.06.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 47/2019
Predmet: Bezplatná výpožička zb.predmetu
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Radovan Blaho
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 11.6.2019
Platnosť: do 30.6.2020
Dátum účinnosti: 13.6.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 12.06.2019
922. 48/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. Art. Štefan Kocka s.r.o. Bezplatná výpožička zbierkového predmetu za účelom reštaurovania 14.06.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 48/2019
Predmet: Bezplatná výpožička zbierkového predmetu za účelom reštaurovania
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. Art. Štefan Kocka s.r.o.
Adresa: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 51539411
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 13.6.2019
Platnosť: do 30.6.2020
Dátum účinnosti: 15.6.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 14.06.2019
923. 178/2018 Dodatok č.1 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava SLOVES, Základná organizácia pri Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne Zmena hodnoty stravovacej poukážky 26.06.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 178/2018 Dodatok č.1
Predmet: Zmena hodnoty stravovacej poukážky
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: SLOVES, Základná organizácia pri Oravskom múzeu v Dolnom Kubíne
Adresa: Hviezdoslavovo námestie 7, Dolný Kubín
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 25.6.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti: 1.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 26.06.2019
924. 49/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. Art. Štefan Kocka s.r.o. Reštaurovanie zbierkového predmetu 2110,-€ 27.06.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 49/2019
Predmet: Reštaurovanie zbierkového predmetu
Fakturovaná suma s DPH: 2110,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. Art. Štefan Kocka s.r.o.
Adresa: Skubínska cesta 94, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 51539411
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 26.6.2019
Platnosť: do 30.6.2020
Dátum účinnosti: 28.6.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 27.06.2019
925. 50/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. Michal Hottmar, PhD. Vystúpenie hudob.zoskupenia "Ensemble Thesaurus Musicum" na koncerte v Kaplnke sv.Michala na Oravskom hrade dňa 14.7.2019 400,-€ 27.06.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 50/2019
Predmet: Vystúpenie hudob.zoskupenia "Ensemble Thesaurus Musicum" na koncerte v Kaplnke sv.Michala na Oravskom hrade dňa 14.7.2019
Fakturovaná suma s DPH: 400,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. Michal Hottmar, PhD.
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 26.6.2019
Platnosť: 14.7.2019
Dátum účinnosti: 28.6.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 27.06.2019
926. 53/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Obnova s.r.o. Reštaurovanie fasády na administratívnom trakte na Or.hrade 129 965,- € 03.07.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 53/2019
Predmet: Reštaurovanie fasády na administratívnom trakte na Or.hrade
Fakturovaná suma s DPH: 129 965,- €
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Obnova s.r.o.
Adresa: A.Kmeťa 12, 969 01 Banská Bystrica
IČO: 36820652
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 2.7.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti: 4.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 03.07.2019
927. 51/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Považské múzeum v Žiline Bezplatná výpožička zbierkových predmetov, za účelom výstavy "Ľudia a poklady Lužickej kultúry..." 03.07.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 51/2019
Predmet: Bezplatná výpožička zbierkových predmetov, za účelom výstavy "Ľudia a poklady Lužickej kultúry..."
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Považské múzeum v Žiline
Adresa: Topoľová 1, 010 03 Žilina
IČO: 36145173
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 2.7.2019
Platnosť: od 28.6.2019 do 31.10.2019
Dátum účinnosti: 4.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 03.07.2019
928. 52/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Ministerstvo kultúry SR Poskytnutie dotácie zo št.rozpočtu na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných, stredných škôl a pedagogickým pracovníkom zákl.a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov 03.07.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 52/2019
Predmet: Poskytnutie dotácie zo št.rozpočtu na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom základných, stredných škôl a pedagogickým pracovníkom zákl.a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Ministerstvo kultúry SR
Adresa: Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
IČO: 00165182
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 26.6.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 4.7.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 03.07.2019

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.