Zmluvy

Zoznam zverejnených dokumentov
P.č Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ
905. 34/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Obecný úrad Zuberec Vzájomná spolupráca pri technickom zabezpečení a kontrole interiéru a exteriéru objektu zemianskej kúrie z Vyšného Kubína v areáli Múzea oravskej dediny v Zuberci 25.04.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 34/2019
Predmet: Vzájomná spolupráca pri technickom zabezpečení a kontrole interiéru a exteriéru objektu zemianskej kúrie z Vyšného Kubína v areáli Múzea oravskej dediny v Zuberci
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Obecný úrad Zuberec
Adresa: Hlavná 289, 027 12 Zuberec
IČO: 00315036
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 24.4.2019
Platnosť: od 1.5.2019 do 1.5.2020
Dátum účinnosti: 26.4.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 25.04.2019
906. 36/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov OP 1/2019 Bezplatná výpožička - parný rušeň ČKD 1441/1928 26.04.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 36/2019
Predmet: Bezplatná výpožička - parný rušeň ČKD 1441/1928
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov OP 1/2019
Adresa: Moyzesova 50, 022 01 Čadca
IČO: 36145076
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 25.4.2019
Platnosť: do 30.4.2029
Dátum účinnosti: 27.4.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 26.04.2019
907. 37/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. Ľuboš Volček Prenájom nebytového priestoru za účelom zriadenia jednoduchého bufetu pre návštevníkov OLŽ 30,-€/mesačne 26.04.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 37/2019
Predmet: Prenájom nebytového priestoru za účelom zriadenia jednoduchého bufetu pre návštevníkov OLŽ
Fakturovaná suma s DPH: 30,-€/mesačne
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. Ľuboš Volček
Adresa: Mlynská 619/5, 029 01 Námestovo
IČO: 43539343
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 26.4.2019
Platnosť: od 1.5.2019 do 30.9.2019
Dátum účinnosti: 27.4.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 26.04.2019
908. 35/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Ticketware SE Program k predaju vstupeniek 2340,-€ 26.04.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 35/2019
Predmet: Program k predaju vstupeniek
Fakturovaná suma s DPH: 2340,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Ticketware SE
Adresa: Hlavná 23, 917 01 Trnava
IČO: 48298034
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 26.4.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti: 27.4.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 26.04.2019
909. 34/2019 K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Nunofia s.r.o. Predaj suvenírov 30.04.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 34/2019 K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Nunofia s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bytrica
IČO: 48170160
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 29.4.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 1.5.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 30.04.2019
910. 38/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mesto Dolný Kubín Bezplatná výpožička - za účelom výstavy 01.05.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 38/2019
Predmet: Bezplatná výpožička - za účelom výstavy
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mesto Dolný Kubín
Adresa: Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00314463
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 30.4.2019
Platnosť: do 25.10.2019
Dátum účinnosti: 2.5.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 01.05.2019
911. 35/2019 K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Višný Alfréd Predaj suvenírov 10.05.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 35/2019 K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Višný Alfréd
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 9.5.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 11.5.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 10.05.2019
912. 40/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Marcin Kowalczyk Vystúpenie ľudového súboru Muzyka Orawska na podujatí "Keď som ja valašil" na Oravskej lesnej železnici dňa 12.5.2019 P"Na Oravskom salaši" 630,-€ 10.05.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 40/2019
Predmet: Vystúpenie ľudového súboru Muzyka Orawska na podujatí "Keď som ja valašil" na Oravskej lesnej železnici dňa 12.5.2019 P"Na Oravskom salaši"
Fakturovaná suma s DPH: 630,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Marcin Kowalczyk
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 9.5.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti: 11.5.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 10.05.2019

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.