Zmluvy

Zoznam zverejnených dokumentov
P.č Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ
889. 20/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava REN, s.r.o. Prenájom 2 ks vysušovač vlhkého muriva 14,40€/deň 21.02.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 20/2019
Predmet: Prenájom 2 ks vysušovač vlhkého muriva
Fakturovaná suma s DPH: 14,40€/deň
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: REN, s.r.o.
Adresa: Rabčická 331, 029 44 Rabča
IČO: 31642519
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 20.2.2019
Platnosť:
Dátum účinnosti: 22.2.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 21.02.2019
890. 22/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava IBC INVESTMENTS Sp. z o.o. Zabezpečenie výstavnej plochy 12m2 na medzinárodnom turistickom veľtrhu v Katowiciach 1788,37€ 22.02.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 22/2019
Predmet: Zabezpečenie výstavnej plochy 12m2 na medzinárodnom turistickom veľtrhu v Katowiciach
Fakturovaná suma s DPH: 1788,37€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: IBC INVESTMENTS Sp. z o.o.
Adresa: Pradzynskiego 12/14, 01-222 Warszawa
IČO: 5252192450
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 22.2.2019
Platnosť: do 31.3.2019
Dátum účinnosti: 23.2.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 22.02.2019
891. 21/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava SPECTRAL s.r.o. Prenájom priestorov na Oravskom hrade za účelom natáčania filmu 25380,-€ 22.02.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 21/2019
Predmet: Prenájom priestorov na Oravskom hrade za účelom natáčania filmu
Fakturovaná suma s DPH: 25380,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: SPECTRAL s.r.o.
Adresa: Royova 27, 831 05 Bratislava
IČO: 47845384
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 22.2.2019
Platnosť: od 28.2.2019 do 6.3.2019
Dátum účinnosti: 23.2.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 22.02.2019
892. 23/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Związek Euroregion "Tatry" Lokalna Organizacja Turystyczna Chochołowski Žilinský samosprávny kraj Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160 26.02.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 23/2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt č. INT/ET/TAT/1/II/B/0160
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Związek Euroregion "Tatry" Lokalna Organizacja Turystyczna Chochołowski Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Związek Euroregion "Tatry"ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ, Lokalna Organizacja Turystyczna Chochołowski 34-513 Chochołów 40 Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 490510603, 122951666, 37808427
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 31.12.2018
Platnosť: 1.4.2018 - 28.02.2019
Dátum účinnosti: 27.2.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 26.02.2019
893. 33/2019 K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Ing. Milan Gic Predaj suvenírov 01.03.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 33/2019 K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Ing. Milan Gic
Adresa: Rozkvet 2076/160-49, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 17847885
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 1.3.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 2.3.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 01.03.2019
894. 24/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Liptovské múzeum v Ružomberku Bezplatná výpožička zbier. predmetov za účelom špecializovanej expozície "Ovčiarske múzeum - Galéria ľudového výtv.prejavu" 01.03.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 24/2019
Predmet: Bezplatná výpožička zbier. predmetov za účelom špecializovanej expozície "Ovčiarske múzeum - Galéria ľudového výtv.prejavu"
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Liptovské múzeum v Ružomberku
Adresa: Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok
IČO: 35993154
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 28.2.2019
Platnosť: od 15.3.2019 do 29.2.2020
Dátum účinnosti: 2.3.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 01.03.2019
895. 25/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava SPECTRAL s.r.o. Úprava doby nájmu do 5.3.2019 06.03.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 25/2019
Predmet: Úprava doby nájmu do 5.3.2019
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: SPECTRAL s.r.o.
Adresa: Royova 27, 831 05 Bratislava
IČO: 47845384
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 5.3.2019
Platnosť: 5.3.2019
Dátum účinnosti: 7.3.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 06.03.2019
896. 26/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Obec Nižná Bezplatná výpožička zb.predmetov za účelom výstavy archeologických nálezov a prezentácie výskumov na Ostražici 12.03.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 26/2019
Predmet: Bezplatná výpožička zb.predmetov za účelom výstavy archeologických nálezov a prezentácie výskumov na Ostražici
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Obec Nižná
Adresa: Nová Doba 506, 027 43 Nižná
IČO: 00314684
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 11.3.2019
Platnosť: do 28.2.2020
Dátum účinnosti: 13.3.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 12.03.2019

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Od 1.11 je návštevníkom Oravského Hradu sprístupnený len základný okruh. Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža.

Announcement

EN:

From 1.11.2019 is for the visitors of Orava Castle only main tour accesible. Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon.

Informacja

PL:

Od 1. listopada 2019 jest dla zwidzających udostępniona tylko trasa główna. Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna.