Zmluvy

Zoznam zverejnených dokumentov
P.č Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené Typ
881. 29/2019 K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. Monika Rosenbergová Predaj suvenírov 29.01.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 29/2019 K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. Monika Rosenbergová
Adresa: Nová ulica 457/25, 054 01 Levoča
IČO: 50444310
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 28.1.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 30.1.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 29.01.2019
882. 30/2019 K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Ján Litvaj Predaj suvenírov 29.01.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 30/2019 K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Ján Litvaj
Adresa: Malý riadok 466/1, 038 53 Turany
IČO: 34385339
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 28.1.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 30.1.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 29.01.2019
883. 16/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. art. Tomáš Grega Umelecké vystúpenie na podujatí "Hviezdoslavov lampiónový sprievod" 50,-€ 02.02.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 16/2019
Predmet: Umelecké vystúpenie na podujatí "Hviezdoslavov lampiónový sprievod"
Fakturovaná suma s DPH: 50,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. art. Tomáš Grega
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 1.2.2019
Platnosť: 4.2.2019
Dátum účinnosti: 3.2.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 02.02.2019
884. 17/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Mgr. art. Jaroslav Kysel Umelecké vystúpenie na podujatí "Hviezdoslavov lampiónový sprievod" 50,-€ 02.02.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 17/2019
Predmet: Umelecké vystúpenie na podujatí "Hviezdoslavov lampiónový sprievod"
Fakturovaná suma s DPH: 50,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Mgr. art. Jaroslav Kysel
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 1.2.2019
Platnosť: 4.2.2019
Dátum účinnosti: 3.2.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 02.02.2019
885. 18/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Ing. Lucia Dovalová Dodávka troch sérií modrotlačových pláteniek 210,-€ 13.02.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 18/2019
Predmet: Dodávka troch sérií modrotlačových pláteniek
Fakturovaná suma s DPH: 210,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Ing. Lucia Dovalová
Adresa:
IČO:
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 12.2.2019
Platnosť: do 8.3.2019
Dátum účinnosti: 14.2.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 13.02.2019
886. 31/2019 K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Agentúra EL, s.r.o. Predaj suvenírov 13.02.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 31/2019 K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Agentúra EL, s.r.o.
Adresa: Partizánska cesta 1513/9, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 46061975
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 12.2.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 14.2.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 13.02.2019
887. 32/2019 K Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava International Exclusive Tobacco Group, s.r.o. Predaj suvenírov 13.02.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 32/2019 K
Predmet: Predaj suvenírov
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: International Exclusive Tobacco Group, s.r.o.
Adresa: K zábraniu 7133, 911 01 Trenčín
IČO: 47010975
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 12.2.2019
Platnosť: do 31.12.2019
Dátum účinnosti: 14.2.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 13.02.2019
888. 19/2019 Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Agentúra EL, s.r.o. Zabezpečenia riadenia projektu "Otvorené múzeá..." 4250,-€ 21.02.2019 Zmluva
Ďalšie informácie o dokumente
Typ dokumentu: Zmluva
Číslo: 19/2019
Predmet: Zabezpečenia riadenia projektu "Otvorené múzeá..."
Fakturovaná suma s DPH: 4250,-€
Objednávateľ: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava
Dodávateľ: Agentúra EL, s.r.o.
Adresa: Partizánska cesta 1513/9, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 46061975
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum uzatvorenia: 20.2.2019
Platnosť: do 31.8.2020
Dátum účinnosti: 22.2.2019
Dátum úhrady:
Súbor: Stiahnuť
Zverejnené: 21.02.2019

Oznam/Announcement

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom Hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, Južný bastión – tunel, III. brána, Hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, Západná bašta, Korvínov palác, Palác Jána z Dubovca a Obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.῾

Announcement

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava Castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

Informacja

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.