Späť

Zborník 2022 – výzva autorom

Vážení autori,

Zborník Oravského múzea prezentuje rôznorodé poznatky z výskumov v rámci  spoločenských a prírodných vied so zameraním na región Oravy, súčasne s osobnosťami a udalosťami historicky spätými s Oravským múzeom. V prípade Vášho záujmu o publikovanie v ďalšom ročníku zborníka, pošlite názov svojej štúdie do 28. februára 2023 na  biblioteka@oravskemuzeum.sk

V XXXIX. ročníku Zborníka Oravského múzea 2022 je záväzná metóda citovania. Po nahlásení názvu štúdie Vám obratom pošleme záväzné aktuálne POKYNY pre autorov, metódu citovania a termín odovzdania príspevku.

Ďakujme,

Redakcia Zborníka Oravského múzea