Späť

„ A zrodila sa kniha“

Dolný Kubín, nedeľa, 12. marec. 2023 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo podujatie s názvom „A zrodila sa kniha“. Pozvaným hosťom bol Braňo Jobus, známy spisovateľ, herec, hudobník a spevák. Všetky svoje talenty predviedol v nedeľu 12. 03. 2023 o 15: 00 v priestoroch expozície P. O. Hviezdoslava, Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne. Súčasťou besedy bolo autorské čítanie, hudobné vstupy a výstava kníh samotného autora. Záujem o tvorbu Braňa Jobusa prejavili všetky vekové kategórie.

Odborní pracovníci Oravského múzea si pri tejto príležitosti pripravili aj ukážky historických tlačí a krátku prednášku spojenú s výstavu na tému ako vzniká kniha. „Som veľmi rada, že práve v tomto období, keď si pripomíname Marec ako mesiac knihy, sa Oravskému múzeu podarilo zrealizovať túto poučnú a zároveň zábavnú besedu. Atmosféra a radosť v detských očiach, ktorá bola všade prítomná to len potvrdila. Ďakujem všetkým zúčastnením a teším sa, keď sa opäť spolu stretneme aj pri ďalších podujatiach, ktoré pre vás Oravské múzeum pripravuje“, povedala riaditeľka PaedDr. Mária Jagnešáková.

 

Zdroj : Oravské múzeum

www.oravskemuzeum.sk