Späť

Výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2021

Oravský Podzámok, 29.09. 2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, prihlásilo do celoslovenskej súťaže, vyhlásenej časopisom Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo, v kategórii: publikácia, knihu  PaedDr. M. Jagnešákovej a kolektívu autorov Thurzov renesančný palác.

Redakčná rada časopisu spolu s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelili po tridsiaty prvý raz výročné ceny v siedmich kategóriách: objav – nález – akvizícia; expozícia – výstava; publikácia; obnova – adaptácia; reštaurovanie; podujatie; audiovízia – multimédiá. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutočnilo 28. septembra 2022 v Kultúrnom dome v Skalici. Publikácia Thurzov renesančný palác bola vybraná do užšej nominácie troch titulov: Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939; Vitaj v múzeu. Dobrodružná výprava do slovenských múzeí Thurzov renesančný palác. Výročnú cenu získala kniha Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939. Pred samotným ocenením v uvedenej kategóriách premietli spoty s tromi autormi nominovaných kníh: Klárou Prešnajderovou, Andreou Kellö Žačokovou a PaedDr. Máriou Jagnešákovou. K príjemnej atmosfére podujatia prispelo aj architektonické prostredie Spolkového (Kultúrneho) domu, ktorý projektoval známy slovenský architekt D. S. Jurkovič začiatkom 20. storočia. Ako povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. M. Jagnešáková: „Správa o tom, že naša kniha Thurzov renesančný palác postúpila do užšej nominácie troch titulov spomedzi 32 nominovaných publikácií, ma veľmi potešila. Toto kolektívne dielo podáva komplexný obraz o unikátnej pamiatke akým Thurzov palác je. Vďaka úsiliu všetkých zainteresovaných na obnove a reštaurovaní, môžu návštevníci na Oravskom hrade nielen obdivovať pôvodnú výzdobu paláca z obdobia renesancie a baroka, ale prostredníctvom knihy majú tiež možnosť lepšie sa oboznámiť s faktami a umeleckými fotografiami približujúcimi našu jedinečnú pamiatku.“       

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

www.oravskemuzeum.sk

biblioteka@oravskemuzeum.sk