Späť

Riaditeľka Oravského múzea sa aktívne zúčastnila na  XX. Slovensko – Poľskom hospodárskom fóre

Oravský Podzámok, 05. októbra 2022   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa zúčastnilo dňa 4. októbra 2022 XX. ročníka Slovensko-Poľského hospodárskeho fóra, ktoré sa konalo v Aquacity v Poprade, pod záštitou veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave a Slovenskej republiky vo Varšave a mesta Poprad.

XX.ročník fóra otvoril JUDr. Adrián Kromka a slávnostné príhovory predniesli J.E. Krzysztof Strzalka veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike a J.E. Andrea Elscheková Matisová veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Poľskej republike.
Hospodárske fórum malo niekoľko okruhov odborných tém v jednotlivých paneloch. Prvý panel pod názvom:  Pozviecha sa cestovný ruch z rán, ktoré mu zasadila pandémia, inflácia, vojna na Ukrajine? Ako mu pomôcť. Zaujímavé boli aj ďalšie panely pod názvami :
Energetická sebestačnosť- nové výzvy v energetike.
Pripravované projekty a zámery v oblasti cestovného ruchu a dopravy na Slovensko-Poľskom pohraničí.
Možnosti spolupráce v oblasti samospráv, kultúry, vzdelávania a cestovného ruchu.

V poslednom zo spomínaných panelov sa diskusie v oblasti kultúry a cestovného ruchu zúčastnila aj riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková, ktorá diskutovala s odbornými účastníkmi a garantmi s Jacekom Lelekom- primátorom mesta Starý Sancz, zástupcom riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave Piotrom Drobniakom a JUDr. Adriánom Kromkom a ďalšími účastníkmi a predstaviteľmi hospodárskeho fóra EZUS Tatry s.r.o., Euroregion Tatry na tému cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry a cestovného ruchu.

„Pozvanie do panelovej diskusie som dostala od Združenia Euroregión Tatry so sídlom v Kežmarku. Hospodárske fórum malo veľký úspech, riešili sa na ňom veľmi dôležité témy, ktoré sa nás bežne dotýkajú. Zúčastnili sa ho aj mnohí významní predstavitelia z obidvoch krajín. V diskusii som sa zamerala hlavne na cezhraničnú spoluprácu, zdôraznila som význam partnerstva pri projektoch, poukázala som na vzájomnú reklamu a propagáciu, ktorá je nesmierne dôležitá pre rozvoj turistického a cestovného ruchu na obidvoch stranách hranice. Poľsko je významným a strategickým partnerom pre múzeum, po slovenských turistoch sú na druhom mieste turisti z Poľska, ktorí navštívili počas hlavnej letnej turistickej sezóny Oravský hrad a Oravskú lesnú železnicu.“

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk