Späť

Vyhodnotenie hlavnej letnej turistickej sezóny 2022 v Oravskom múzeu

Oravský Podzámok, 13. septembra 2022   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj má za sebou ďalšiu úspešnú hlavnú letnú turistickú sezónu. Štatistické ukazovatele zamerané na sledovanie návštevnosti ukázali, že do konca augusta 2022 navštívilo Oravský hrad 132 415 návštevníkov, čo je o cca 39 % viac ako v roku 2021 v rovnakom období.  Najvyššiu návštevnosť múzeum zaznamenalo v mesiacoch júl – august, kedy Oravský hrad navštívilo 87 221 turistov, čo je o 7% viac ako v rovnakom období v roku 2021. Najnavštevovanejším mesiacom bol mesiac august s počtom 46 856 osôb. Najväčší podiel až 62% tvorili domáci návštevníci, na druhom mieste boli turisti z Poľska, nasledovali Maďari, Česi a iné národnosti.

Druhou najnavštevovanejšou expozíciou Oravského múzea bola Oravská lesná železnica, ktorú v rovnakom období navštívilo 35 424 návštevníkov. Celková návštevnosť Oravského múzea od začiatku kalendárneho roku do 31.augusta 2022 bola 183 132 návštevníkov, čo je o cca 30% viac ako v rovnakom období za rok 2021.

„ Veľmi sa teším , že po dvoch náročných rokoch máme za sebou hlavnú letnú turistickú sezónu bez výrazných obmedzení. Štatistické ukazovatele hovoria v prospech našej náročnej práce, ktorú aj turisti, tým že k nám prišli v takom hojnom počte náležite ocenili. V roku 2020 vyhorela pôvodná drevenica na stanici Sedlo Beskyd na Oravskej lesnej železnici a v máji 2022 sme sprístupnili turistom nový objekt s expozíciou „Gorali včera a dnes“. Počas celého roku na Oravskom hrade boli organizované podujatia, ktoré boli zamerané na grófa Draculu. Našim hlavným cieľom bolo pripomenúť turistom 100. výročie od natočenia prvého čierno-bieleho, nemého, hororového filmu, ktorý sa v roku 1921 natáčal aj na Oravskom hrade „Nosferatu – symfónia hrôzy“ a jeho premiéra bola v roku 1922. Pripravili sme aj charitatívnu akciu – dobrovoľný odber krvi v našich muzeálnych priestoroch pod názvom „Draculovská kvapka krvi“, ktorej sa zúčastnilo 59 účastníkov aj spomedzi zamestnancov múzea. Počas hlavnej letnej turistickej sezóny sme v našich expozíciách každý víkend organizovali podujatia rôzneho typu, zamerané na každého návštevníka. Za zvýšenou návštevnosťou je množstvo skvelých nápadov, myšlienok, úspešne zrealizovaných projektov zo slovenských i európskych grantových schém, investičné a marketingové aktivity, propagácia na domácich a zahraničných trhoch,  edičná činnosť, inovatívne technológie, spoľahliví  partneri, tímová práca všetkých zamestnancov a hlavne návštevníci, ktorí nám zachovali svoju priazeň,  a za to im chcem úprimne poďakovať,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

 

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk