Späť

Adolf Medzihradský v zbierkach LVO-SL

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava sa v roku 2021 úspešne zapojilo do výzvy Fondu na podporu umenia, program 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov s projektom „ Adolf Medzihradský v zbierkach LVO-SL“ a získalo dotáciu vo výške 2000 €.

Cieľom projektu bolo zreštaurovanie dvoch vzácnych umeleckých diel od autora Adolfa Medzihradského. Prvým bola olejomaľba s názvom „Na Likave“, ktorá pochádza z roku 1895 a zachytáva vtedajšiu podobu a pohľad na Likavský hrad z prostredia Likavky. Do zbierkového fondu Oravského múzea bola nadobudnutá v roku 2001 a odvtedy bolo zjavne potrebné vykonať komplexné ošetrenie celkového diela. Druhou olejomaľbou je dielo s názvom „ Námestie v Dolnom Kubíne“, ktoré vyžadovalo zreštaurovanie rámu. Maľba je vzácna aj z dôvodu, že zachytáva obraz dolnokubínskeho námestia pred požiarom, ktorý vypukol koncom 19. storočia a zmenil jeho celkovú podobu. Tento obraz dopĺňa Expozíciu Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Hlavným cieľom projektu a reštaurátorských prác bola záchrana hmotnej podstaty predmetných umeleckých diel a obnova ich pôvodných funkčných a výtvarných kvalít v originálnej podobe. Pri procese reštaurovania boli zachované a rešpektované pôvodné výtvarné procesy, ale aj ich pamiatkové hodnoty. Napomohlo sa tak aj zamedziť ďalšiemu poškodeniu a degradácii, čím sa predĺžila ich celková životnosť. Olejomaľby tak získali svoj pôvodný výtvarný výraz. Všetky zásahy reštaurátorského, konzervátorského aj rekonštrukčného charakteru boli vykonané v intenciách princípov pamiatkovej ochrany a súčasnej reštaurátorskej praxe v súlade s požiadavkami na kvalitu a odbornosť práce.

Po komplexnom reštaurovaní budú diela využívané na krátkodobé, i dlhodobé študijné a výstavné účely.

Reštaurátorské práce na dielach vykonala Mgr. art Erika Benická.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
barbora.gustinakova@oravskemuzeum.sk