Späť

Vône a chute húb a byliniek

Oravský Podzámok, 25.8.2022 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo dňa 28.8.2022  v areáli Oravskej lesnej železnice podujatie pod názvom „Vône a chute húb a byliniek“, ktoré je podporené z projektu „Spájajú nás Beskydy“. Cezhraničným partnerom Oravského múzea je  Múzeum Beskýd Frýdek-Místek.
Pre návštevníkov sme  pripravili  zaujímavý program so začiatkom od 12.00 h., na ktorom sa predstaví  detský folklórny súbor Mútňanka a Námestovský dixieland. Súčasťou podujatia bude odborná mykologická a botanická poradňa a zároveň výstava húb a byliniek, ktoré sa nachádzajú na území Beskýd. Podujatie je realizované v rámci projektu Spájajú nás Beskydy SK/FMP/11B/10/017, ktorý je financovaný z EFRR (Fond malých projektov) z programu INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020,“ povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.
Program bude trvať do 16.00 h. a na Oravskej lesnej železnici bude premávať parná lokomotíva Gontkulák podľa platného cestovného poriadku. Cestovné lístky na parnú lokomotívu je možné objednať aj on-line na: http://oravskalesnazeleznica.oravskemuzeum.sk/

Cestovný poriadok
Nedeľa 28. 8. 2022:
parná lokomotíva – 11:00, 13:00, 14:30, 16:00
dieselová lokomotíva – 9:30, 17:00

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk