Späť

Voľné pracovné miesto etnológa

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, so sídlom v Oravskom Podzámku, prijme do zamestnania na plný pracovný úväzok odborného pracovníka na pozíciu:  etnológ.

Termín nástupu: dohodou

Pracovný úväzok: 37,5 hodín týždenne

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore: etnológia.

Miesto výkonu práce: Oravský Podzámok č. 9

Náplň pracovnej činnosti:

 • odborná správa, spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok v odbore etnografie, ktoré reprezentujú kultúrne dedičstvo Oravy,
 • etnografický prieskum a výskum v rámci regiónu Oravy,
 • publikačná činnosť v rámci odboru,
 • kultúrno-výchovná a vzdelávacia práca,
 • participácia na projektovej činnosti v oblasti správy, ochrany a prezentácie zbierkových predmetov a vedeckej činnosti v danom odbore.

Pracovné miesto vhodné i pre absolventa.

Všeobecné predpoklady:

 • schopnosť tímovej práce,
 • plánovanie a organizovanie odbornej práce,
 • samostatnosť a iniciatívnosť ,
 • komunikatívnosť,
 • kultivované vystupovanie na verejnosti.

Ponúkaný plat:  868 eur/mesačne – odmeňovanie podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme. (Mesačný funkčný plat je v závislosti od počtu odpracovaných rokov).

Žiadosti o prijatie do zamestnania a životopis zasielajte poštou e-mailom na adresu: historia@oravskemuzeum.sk alebo poštou na adresu: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Oddelenie odborných činností, Renesančná budova č. 9, 027 41 Oravský Podzámok.