Späť

Voľné pracovné pozície v Oravskom múzeu

Prírodovedný pracovník

 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku, prijme od 1. 1. 2024 do zamestnania na plný pracovný úväzok odborného pracovníka na pozíciu prírodovedný pracovník.

Náplň pracovnej činnosti:

 • odborná správa, spracúvanie, vedecké zhodnocovanie a sprístupňovanie múzejných zbierok v odbore prírodných vied, ktoré reprezentujú prírodné dedičstvo Oravy,
 • prírodovedný prieskum a výskum v rámci regiónu Oravy,
 • publikačná činnosť v rámci odboru,
 • kultúrno-výchovná a vzdelávacia práca,
 • participácia na projektovej činnosti v oblasti správy, ochrany a prezentácie zbierkových predmetov a vedeckej činnosti v danom odbore.

Požadované vzdelanie:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prírodných vied.

Pracovné miesto vhodné i pre absolventa.

Všeobecné predpoklady:

 • schopnosť tímovej práce,
 • plánovanie a organizovanie odbornej práce,
 • samostatnosť a iniciatívnosť
 • komunikatívnosť
 • kultivované vystupovanie na verejnosti.

Ponúkaný plat:  973,00  eur (plat sa odvíja od dĺžky praxe).

Svoje žiadosti zasielajte poštou na adresu:

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Oddelenie odborných činností

Renesančná budova č. 9

027 41 Oravský Podzámok

Mailom na adresu: narodopis@oravskemuzeum.sk,  do 5. 11. 2023

 číslo pevnej linky: 043 5816124


 Strážna služba – údržbár

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Oravskom Podzámku, prijme od 1. 1. 2024 do zamestnania na plný pracovný úväzok pracovníka na pozíciu strážna služba – údržbár.

Náplň pracovnej činnosti:

 • Ozbrojená ochrana návštevníkov Oravského hradu a ich majetku pri hromadných podujatiach, ochrana národnej kultúrnej pamiatky Oravský hrad a ďalších objektov a majetku múzea
 • Obsluha osvetlenia v Oravskom hrade
 • Spolupráca po technickej stránke na príprave, realizácii a likvidácii kultúrno-výchovných podujatí realizovaných na Oravskom hrade
 • Zabezpečovanie remeselných a mauálnych prác spojených s bežnou údržbou objektov múzea
 • Realizácia drobných opráv a údržba zariadení, nástrojov a strojov v múzeu
 • Zabezpečuje prevádzkyschopnosť komunikácií v areáli Oravského hradu, prístupovej komunikácie v objektoch múzea

Požadované vzdelanie:

 • Ukončené stredné odborné vzdelanie

Pracovné miesto vhodné i pre absolventa.

Všeobecné predpoklady:

 • samostatnosť a iniciatívnosť
 • kurz SBS, licencia SBS
 • plánovanie a organizovanie práce
 • komunikatívnosť
 • kultivované vystupovanie na verejnosti.

Ponúkaný plat:  884,00 eur

Svoje žiadosti zasielajte poštou na adresu:

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Mzdová učtáreň

Renesančná budova č. 9

027 41 Oravský Podzámok

alebo mailom na adresu: muzeum@oravskemuzeum.sk  do 5. 11. 2023

číslo pevnej linky: 043 5816119