Späť

Vianoce na Oravskom hrade

Oravský Podzámok,  20.12.2022  Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom  je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo na záver roka pre návštevníkov Oravského hradu podujatie pod názvom  „Vianoce na Oravskom hrade“, ktoré sa bude konať v dňoch od  28.12. do 30.12.2022.  Historická prehliadka bude obohatená o divadelno-muzikálové spracovanie „ Najkrajšieho vianočného príbehu o narodení Ježiška“ a bude prebiehať každú pol hodinu  v čase od 12:00 h. Posledný vstup do hradu bude o 15:00 h.  V  Hradnej dvorane si budú môcť návštevníci pozrieť výstavu  „Od Kataríny do troch kráľov“, ktorá je venovaná zvykom a tradíciám  adventného i vianočného obdobia. Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť  si v pokladni Oravského hradu. Pozývame počas týchto sviatočných dní aj všetkých priaznivcov úzkorozchodnej železnice na Oravskú lesnú železnicu do Oravskej Lesnej. Vláčik bude premávať v dňoch 27. – 31. 12. 2022 podľa platného cestovného poriadku.  V prípade nepriaznivého počasia odporúčame návštevníkom preveriť si prevádzku na telefónnom čísle 043/5524891, email: olz@oravskemuzeum.sk.

„V mene pracovníkov Oravského múzea chcem poďakovať všetkým našim priaznivcom a zaželať krásne a veselé Vianoce, nech sú sviatkami lásky, pokoja a oddychu. Tešíme sa na Vás a veríme, že počas Vianoc strávite príjemné chvíle v našich expozíciách.,“ povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Oznamujeme všetkým návštevníkom, že Oravský hrad bude v dňoch od 24.12. – 26.12.2022 pre verejnosť zatvorený a brány hradu sa opäť  otvoria v dňoch 27. – 31. 12. 2022  od 9:30 do 15:00 hod..

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk