Späť

Oravské múzeum bilancuje rok 2022

Oravský Podzámok 3. január  2023   Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj,  v roku 2022 navštívilo 239 040 domácich i zahraničných návštevníkov. V roku 2021 bola celková návštevnosť expozícii Oravského múzea 181 037 návštevníkov.

Najnavštevovanejšími expozíciami boli opäť Oravský hrad 164 388 návštevníkov ( v roku 2021  112 983), Oravská lesná železnica 40 187 návštevníkov (v roku 2021  43 420 návštevníkov ).

Literárne expozície (Expozícia P. O. Hviezdoslava, Florinov dom, Dom Martina Kukučína, Čaplovičova knižnica) v roku 2022 navštívilo 14 167 návštevníkov, v roku 2021 3 664 návštevníkov.

Hviezdoslavovu hájovňu a expozíciu Mila Urbana v roku 2022 navštívilo 6 582 návštevníkov a v roku 2021 5 720 návštevníkov.

Mierny pokles v návštevnosti bol iba na Oravskej lesnej železnici, v ostatných expozíciách múzeum zaznamenalo výrazný nárast až o 32 % vyšší v porovnaní s rokom 2021.

K najúspešnejším podujatiam patrili podujatia, ktoré boli zamerané na rodiny s deťmi a hlavne na detského návštevníka. Rozprávkový hrad, večerná prehliadka Oravského hradu – Tajomný hrad, Mikuláš a pod. Počas celého predchádzajúceho roku múzeum pripravilo veľmi bohatý a rôznorodý program, zameraný aj na sté výročie od natočenia prvého čierno-bieleho, nemého, hororového filmu, ktorý sa v roku 1922 natáčal na Oravskom hrade pod názvom  „Nosferatu – symfónia hrôzy“. Veľký úspech mali aj nočné prehliadky hradom, napr. Drakulovská nočná prehliadka, Drakulovská kvapka krvi, koncert Mirky Partlovej v Kaplnke  Michala a pod. Na Oravskej lesnej železnici malo najväčší úspech podujatie Gorali včera a dnes, Vône a chute húb.

V roku 2023 plánuje Oravské múzeum pokračovať v obnove objektov Dolného hradu. Po skončení zimného obdobia múzeum dokončí práce na reštaurovaní archívnej veže, múzeum pripravilo projekt na obnovu Hlavného nádvoria , ktorý bol podaný v decembri 2022 , čaká sa  na vyhodnotenie projektu MK SR, ktorý bol podaný ešte v roku 2020 a týka sa obnovy Prírodovednej expozície na Oravskom hrade, pripravené sú aj ďalšie projekty a múzeum sa plánuje zapájať do rôznych programových výziev z jednotlivých programov, ktoré budú zamerané na ochranu kultúrneho, historického a prírodného dedičstva.

„Napriek tomu, že celoslovenský trend z hľadiska návštevnosti nepatril na Slovensku k najpriaznivejším, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava malo veľmi úspešnú sezónu. V roku 2022 sme na Oravskej lesnej železnici sprístupnili novovybudovanú expozíciu na Sedle Beskýd pod názvom Gorali včera a dnes,  pripomenuli sme si sté výročie od natočenia prvého nemého filmu na Oravskom hrade, ktorý patrí do Zlatého fondu kinematografie. Opätovne sme sa začali aktívne propagovať na výstavách cestovného ruchu v zahraničí. Boli sme úspešní pri realizácií niekoľkých projektoch, vďaka ktorým sa nám podarilo zveľadiť aj zbierkový fond Oravského múzea a urobiť niekoľko interaktívnych podujatí a výstav.

Obnova historických objektov je veľmi finančne náročná a je podmienená  aj priaznivou ekonomickou situáciou. Veľmi dôležití pre múzeum sú všetci návštevníci, ktorí k nám prichádzajú a zo vstupného, ktoré od nich vyberieme zveľaďujeme naše kultúrne a historické dedičstvo. Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí nás v roku 2022 navštívili a ďakujem za ich priazeň“, povedala riaditeľka Oravského múzea Mária Jagnešáková.

V roku 2023 si Oravské múzeum pripomenie 155.výročie od svojho založenia a 70. výročie od začiatku generálnej obnovy Oravského hradu.

 

Zdroj : Oravské múzeum

www.oravskemuzeum.sk