Späť

Stane sa riaditeľka Oravského múzea Slovenkou roka 2021?

Oravský Podzámok, 26. 02. 2020 – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj má informáciu, že v prestížnej ankete Slovenka roka 2021 bola v kategórii „Biznis a manažment“ nominovaná riaditeľka Oravského múzea P. O. Hviezdoslava PaedDr. Mária Jagnešáková. „ Anketa vstupuje tohto roku do 13 ročníka svojej existencie. Za toto obdobie predstavila vyše 330 dám z jednotlivých 9 kategórii, ktoré svojimi príbehmi iniciovali a motivovali ostatné Slovenky“, hovorí na tlačovke, ktorá sa konala 08.02.2021 organizátorka ankety Slovenka roka a generálna riaditeľka spoločnosti STAR  Production pani Reháková. Porota sa skladala z významných osobností z vedeckých, kultúrnych či ekonomických kruhov a zasadala pri výbere laureátok za rok 2021 až päť krát, napokon sa im podarilo vybrať dvadsaťdeväť dám, ktoré reprezentujú jednotlivé kategórie ako biznis a manažment, umenie a kultúra, médiá a komunikácia, veda a výskum, podpora mladých talentov, vzdelávanie, zdravotníctvo, charita a šport. „Pre Oravské múzeum je veľkou cťou, že bola medzi laureátky nominovaná aj riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková, ktorá spravuje 17 objektov  z toho 7 Národných kultúrnych pamiatok v rámci celej Oravy už od roku 2003. Počas jej pôsobenia bolo zrealizovaných množstvo projektov, zreštaurovali, zmodernizovali a vybudovali sa viaceré objekty. Všetky aktivity uskutočnené pod jej vedením smerujú k výraznej podpore cestovného ruchu na Orave,“ povedala Mgr. Iveta Floreková, historička a zástupkyňa Oravského múzea. Medzi významné počiny patrí komplexná revitalizácia a obnova úzkorozchodnej Oravskej lesnej železnice, ktorá bola od sedemdesiatych rokov minulého storočia až do roku 2008 zatvorená. Počas jej pôsobenia bolo zrealizované aj exteriérové osvetlenie Oravského hradu, vybudovanie nového Informačného centra, komplexná obnova tzv. budovy Fary na Oravskom hrade, obnovená je už aj Renesančná budova č.9,  prebehla sanácia vonkajšieho a vnútorného hradného brala, na Oravskej lesnej železnici sa uskutočnila výstavba Remeselného domu  a v neposlednom rade sa podarilo uskutočniť celkovú rekonštrukciu a reštaurovanie Thurzovho paláca, ktorý získal ocenenie „Pamiatka roka 2019“ v kategórii reštaurovanie. Riaditeľka múzea je výraznou osobnosťou, ktorá prezentuje Slovensko aj v zahraničí a vďaka cezhraničnej spolupráci Oravské múzeum získalo nie malé finančné prostriedky z mimorozpočtových zdrojov. Finančné prostriedky z projektovej činnosti, počas správy riaditeľky múzea presiahli finančnú čiastku 5 mil. €. Vďaka skvelým vzťahom má múzeum aj významných partnerov a sponzorov. Systematickosť, odhodlanosť, pracovitosť a neoblomnosť boli piliermi na ktorých sa riaditeľke Oravského múzea podarilo vybudovať úspešnú, stabilnú a prosperujúcu organizáciu.

Podporte Máriu Jagnešákovú laureátku ankety SLOVENKA ROKA 2021. Môžete hlasovať do 28.5.2021 (12.00) prostredníctvom:

  • SMS na číslo 7504 v tvare SR 2 (SR medzera 2), cena SMS je 1 eur s DPH.
  • kupónmi z týždenníka Slovenka alebo
  • ONLINE: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/
  • (pred online hlasovaním je potrebná registrácia pomocou e-mailu v pravom hornom rohu a následne stačí zahlasovať)

 Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk