Späť

SMART kultúra

Oravský Podzámok –  30.9.2020 Oravské múzeum, ktorého zriaďovateľom  je Žilinský samosprávny kraj   privítalo vo štvrtok 24.9.2020 v Hradnej dvorane Oravského hradu účastníkov pracovného stretnutia v rámci projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“. Cieľom projektu je vypracovanie smart koncepcie v oblasti kultúry vo všetkých jej sférach. Na štvrtkovom stretnutí bola pozornosť sústredená na múzea žilinského kraja. V dopoludňajších hodinách odznela séria prednášok, na ktorej problematiku múzeí predstavili PaedDr. Mária Jagnešáková, Mgr. Iveta Floreková, Ing. Vladimír Adamec a Peter Šimčák. V poobedňajších hodinách komisia pod vedením Rudolfa Bauera pracovala na SWOT analýze múzeí ŽSK. Do diskusie boli prizvaný aj predstavitelia Klastra Orava. „Prínos stretnutí v rámci implementovaného projektu spočíva hlavne v hľadaní riešení, nových technológií a inovácií, ktoré by mohli byť hnacím motorom  ďalšieho rozvoja celého regiónu.“, povedala riaditeľka Oravského múzea PaedDr. Mária Jagnešáková.

Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava
www.oravskemuzeum.sk
marketing@oravskemuzeum.sk