Vianočné Seniorenky

Srdečne Vás pozývame na tradičné podujatie s názvom Vianočné Seniorenky.

Literárno-hudobné pásmo sa bude konať dňa 18.12.2019 v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

V programe vystúpi spevácky zbor Lorem Cantus a členovia divadelného zoskupenia Lunetrdlo.

Podujatie bude doplnené o tradičnú výstavu vianočných medovníkov.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.