Hviezdoslav známy neznámy

Oravská muzeálna spoločnosť a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Vás srdečne pozývajú na prednášky s názvom

Hviezdoslav známy neznámy

Prednášajú Mgr. Adriana Brázdová z Literárneho múzea SNK a Doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD.

Podujatie sa uskutoční dňa 28. novembra 2019 o 10.30 hod. v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava, v budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne.

Vstup voľný.