Hviezdoslav známy neznámy

Oravská muzeálna spoločnosť a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Vás srdečne pozývajú na prednášky s názvom

Hviezdoslav známy neznámy

Prednášajú Mgr. Adriana Brázdová z Literárneho múzea SNK a Doc. PhDr. Ľudovít Petraško, PhD.

Podujatie sa uskutoční dňa 28. novembra 2019 o 10.30 hod. v priestoroch Literárnej expozície P. O. Hviezdoslava, v budove Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne.

Vstup voľný.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.