Už sa fašiang kráti

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava pripravilo pre návštevníkov Oravského hradu počas jarných prázdnin  podujatie  „Už sa fašiang kráti“, ktoré sa bude konať v nedeľu 19. 2. 2023 na hlavnom nádvorí. Fašiangové obyčaje a zvyky sú súčasťou tradičnej  kultúry regiónu Orava a pretrvali v rôznych podobách až do súčasnosti. Návštevníci sa môžu tešiť na sprievod fašiangových masiek, prezentáciu zbierkového fondu Oravského múzea, ľudovú hudbu, tanec a zábavu, ktorú ukončí pochovávanie basy. Predaj lístkov na podujatie bude prebiehať na pokladni Oravského hradu.

Vstupy s programom: 12:00, 13:00, 14:00 a 15:00 h. 

Tešíme sa na Vás!