Čaro lásky na Oravskom hrade

Pri príležitosti dňa zamilovaných pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava na Oravskom hrade podujatie s názvom ČARO LÁSKY, ktoré sa uskutoční 17. 2. 2023. Večerná romantická prehliadka pri svetle sviečok bude obohatená o divadelné a hudobné vystúpenia. Súčasťou podujatia je aj VALENTÍNSKA SÚŤAŽ o svadbu na Oravskom hrade a iné zaujímavé ceny.

Predaj lístkov prebieha len ONLINE na www.oravskemuzeum.sk.

Prehliadky  hradu s programom: 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 h.