Od Kataríny do Hromníc

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, ktorého zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, pripravilo v priestoroch Florinovho domu v Dolnom Kubíne tematickú výstavu s názvom „Od Kataríny do Hromníc“.

Výstava zachytáva tradičné podoby predvianočného a vianočného obdobia, prezentuje pestrosť ľudových obyčajou, tradícií i liturgických zaujímavostí. Návštevníci sa prostredníctvom zbierkových predmetov, textových banerov a dobových fotografií symbolicky prenesú do čarovného obdobia od Kataríny do Hromníc.

Výstava bude širokej verejnosti sprístupnená od 20. novembra 2023 do 11. februára 2024.

Z technických dôvodov je v pracovných dňoch (pondelok – piatok 8.00 – 16.00 h.) nutná telefonická rezervácia na t. č. 0905 240 320.