Mikuláš na Železnici

  •  Jazdu vláčikom vo vykúrenom vagóne vypraví svätý Mikuláš, ktorý vás bude sprevádzať spolu s anjelmi a čertami.“
  • Lístky na mikulášsku jazdu je možné zakúpiť si iba on-line.
  • Mikulášske jazdy budú prebiehať o 11.00, 12.00, 13.00, 14.30 a 15.45 hod.
  • Kapacita miest na sedenie vo vagóne bude obmedzená na polovicu.
  • Žiadame všetkých návštevníkov, aby dodržiavali hygienické a bezpečnostné opatrenia a rešpektovali pokyny službukonajúcich pracovníkov.