Mikuláš na Oravskom hrade

Mikuláš na Oravskom hrade

  • „V tomto roku múzeum pripravilo pre návštevníkov netradičnú prehliadku Oravského hradu a na ceste za Mikulášom budú musieť návštevníci putovať.
  • Na deti budú čakať rozprávkové bytosti s pútavými príbehmi, ktoré sa budú odohrávať vo vianočne vyzdobenom Oravskom hrade.
  • Na mikulášske podujatie na Oravskom hrade bude povolený vstup každých päť minút maximálne pre päť osôb.
  • Žiadame všetkých návštevníkov, aby dodržiavali rozostupy, hygienické a bezpečnostné opatrenia a rešpektovali pokyny službukonajúcich pracovníkov.
  • Platba bude možná len v hotovosti.