Hviezdoslavov lampiónový sprievod

Hviezdoslavov lampiónový sprievod

V sobotu 2. februára t.r. si pripomíname 170. výročie narodenia básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava, rodáka z Vyšného Kubína. Nepočítajúc jeho štúdiá v mladosti, takmer celý svoj život prežil na rodnej Orave, ktorá mu bola vďačnou inšpiráciou v literárnej tvorbe. Dvadsať rokov advokátskej praxe prežitých v Námestove bolo jeho najplodnejším obdobím. Koncom roku 1899 sa s manželkou Ilonkou presťahoval do Dolného Kubína, kde žil a tvoril až do svojej smrti. Národnie noviny 6. 2. 1909 uverejnili správu, z ktorej sa dozvedáme, že pri príležitosti jeho 60. narodenín usporiadali obyvatelia Dolného Kubína na jeho počesť fakľový sprievod idúci cez námestie až k jeho domu.  Zhromaždenie na čele so Spevokolom Meštianskej besedy zaspievalo jubilantovi pieseň „Dobre mi, dobre mi“ a „Mnogaja ljeta“. Zo správy ďalej citujeme: „Na pozdravujúcu reč dr. Smetanaja odpovedal Hviezdoslav takou krásnou rečou, ako sú i jeho básne a tu sme zároveň videli, že je nielen velikým básnikom, ale aj znamenitým rečníkom.“

Veľkou zaujímavosťou bola i oslava jeho sedemdesiatych narodenín v roku 1919. Meštianska Beseda usporiadala slávnostný večierok v dvorane hotela Oravského panstva. Medzi gratulantmi nechýbal minister dr. Vavro Šrobár s vládnymi predstaviteľmi,  župan Vladimír Pivko, básnik Ivan Krasko, Hviezdoslavov osobný lekár a priateľ Ladislav Nádaši Jégé a mnohí ďalší. O týchto oslavách písali viaceré noviny v Československu, okolitých krajinách, ale aj v Amerike. Verejnosť si ctila osobnosť veľkého básnika, čoho dôkazom sú telegramy, pozdravné listy a blahoželania, ktoré prichádzali z rôznych kútov krajiny.

Pavol Országh Hviezdoslav zocelený dobou a prostredím, v ktorom žil, vytvoril dielo, ktorému ani čas neuberá na hodnote. Skôr naopak, s odstupom času sú jeho myšlienky ešte aktuálnejšie. Oravské múzeum si chce v roku 2019 pripomenúť jubileum tohto barda slovenskej literatúry viacerými podujatiami. Prvým z podujatí v Dolnom Kubíne bude Hviezdoslavov lampiónový sprievod v pondelok 4. februára t.r. o 17:00 hod., ktorý pripravujeme pre širokú verejnosť spoločne s Mestom Dolný Kubín a Gymnáziom P. O. Hviezdoslava. Lampiónový sprievod bude začínať pred MsKS na Námestí slobody a postupne sa presunie až na Hviezdoslavovo námestie, k soche básnika.

Lampiónovým sprievodom si chceme pripomenúť udalosti, ktorými si Dolnokubínčania v roku 1909 a 1919 uctili Hviezdoslava a pripomenúť si 170. výročie jeho narodenia.

Tešíme sa na stretnutie.

Oznam

SK:

Z dôvodu sanácie vnútorného brala na Oravskom hrade od 09.10.2019 až do odvolania bude zmenené trasovanie Základného okruhu nasledovne: I.brána, II.brána, južný bastión – tunel, III. brána, hlavné nádvorie, I. nadzemné podlažie Thurzovho paláca, západná bašta, Korvínov palác, palác Jána z Dubovca a obytná veža. Trasa Malého okruhu sa nemení, Veľký okruh počas trvania prác nebude prístupný.

EN:

Due to remediation of the inner castle reef of the Orava castle from 09.10.2019 until recall, the tour route of the Main tour will be changed. The Main tour will lead as follows:  I.castle gate, II.castle gate, Southern Bastion – tunnel, III.castle gate, main court, II. floor of the Thurzo palace, Western bastion, Corvinus Palace, Palace of John Dubovec and Donjon. The route of the Small tour will not change, but the Big tour will be inaccessible.

PL:

Z powodu prac konserwatorskich skały, znajdującej się wewnątrz kompleksu Zamku Orawskiego od 09.10.2019 r. aż do odwołania trasa podstawowej pętli zwiedzania zostanie zmieniona w następujący sposób: I brama, II brama, bastion południowy – tunel, III brama, dziedziniec główny, I kondygnacja nadziemna pałacu Thurzonów, baszta zachodnia, pałac Korwina, pałac Jána z Dubovca i wieża mieszkalna. Trasa Małej pętli zwiedzanie nie ulegnie zmianie, natomiast Duża pętla będzie wyłączona ze zwiedzania do zakończenia prac.