Hviezdoslavov lampiónový sprievod

Hviezdoslavov lampiónový sprievod

V sobotu 2. februára t.r. si pripomíname 170. výročie narodenia básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava, rodáka z Vyšného Kubína. Nepočítajúc jeho štúdiá v mladosti, takmer celý svoj život prežil na rodnej Orave, ktorá mu bola vďačnou inšpiráciou v literárnej tvorbe. Dvadsať rokov advokátskej praxe prežitých v Námestove bolo jeho najplodnejším obdobím. Koncom roku 1899 sa s manželkou Ilonkou presťahoval do Dolného Kubína, kde žil a tvoril až do svojej smrti. Národnie noviny 6. 2. 1909 uverejnili správu, z ktorej sa dozvedáme, že pri príležitosti jeho 60. narodenín usporiadali obyvatelia Dolného Kubína na jeho počesť fakľový sprievod idúci cez námestie až k jeho domu.  Zhromaždenie na čele so Spevokolom Meštianskej besedy zaspievalo jubilantovi pieseň „Dobre mi, dobre mi“ a „Mnogaja ljeta“. Zo správy ďalej citujeme: „Na pozdravujúcu reč dr. Smetanaja odpovedal Hviezdoslav takou krásnou rečou, ako sú i jeho básne a tu sme zároveň videli, že je nielen velikým básnikom, ale aj znamenitým rečníkom.“

Veľkou zaujímavosťou bola i oslava jeho sedemdesiatych narodenín v roku 1919. Meštianska Beseda usporiadala slávnostný večierok v dvorane hotela Oravského panstva. Medzi gratulantmi nechýbal minister dr. Vavro Šrobár s vládnymi predstaviteľmi,  župan Vladimír Pivko, básnik Ivan Krasko, Hviezdoslavov osobný lekár a priateľ Ladislav Nádaši Jégé a mnohí ďalší. O týchto oslavách písali viaceré noviny v Československu, okolitých krajinách, ale aj v Amerike. Verejnosť si ctila osobnosť veľkého básnika, čoho dôkazom sú telegramy, pozdravné listy a blahoželania, ktoré prichádzali z rôznych kútov krajiny.

Pavol Országh Hviezdoslav zocelený dobou a prostredím, v ktorom žil, vytvoril dielo, ktorému ani čas neuberá na hodnote. Skôr naopak, s odstupom času sú jeho myšlienky ešte aktuálnejšie. Oravské múzeum si chce v roku 2019 pripomenúť jubileum tohto barda slovenskej literatúry viacerými podujatiami. Prvým z podujatí v Dolnom Kubíne bude Hviezdoslavov lampiónový sprievod v pondelok 4. februára t.r. o 17:00 hod., ktorý pripravujeme pre širokú verejnosť spoločne s Mestom Dolný Kubín a Gymnáziom P. O. Hviezdoslava. Lampiónový sprievod bude začínať pred MsKS na Námestí slobody a postupne sa presunie až na Hviezdoslavovo námestie, k soche básnika.

Lampiónovým sprievodom si chceme pripomenúť udalosti, ktorými si Dolnokubínčania v roku 1909 a 1919 uctili Hviezdoslava a pripomenúť si 170. výročie jeho narodenia.

Tešíme sa na stretnutie.

OZNAM/ANNOUCEMENT

SK:

Oravský hrad je otvorený pre návštevníkov aj v zimnom období.

Vzhľadom na náročnosť terénu a v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v zimnom období, doporučujeme návštevníkov bezpečnú a pevnú obuv vhodnú do náročných terénov

(Nedoporučuje sa letná vychádzková obuv, botasky a pod.). . Pre podrobnejšie informácie si môžete prečítať článok TU.

EN:

Orava castle is opened for the visitors also in the winter season.

Because of the difficulty of it’s terrain, and in the case of unfavorable weather conditions, we recomend to the visitors wearing good and fitted shoes for tough terrains

(not recomended – summer sneakers for example.). For more detailed information, visit the article HERE.