Hviezdoslavov lampiónový sprievod

Hviezdoslavov lampiónový sprievod

V sobotu 2. februára t.r. si pripomíname 170. výročie narodenia básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava, rodáka z Vyšného Kubína. Nepočítajúc jeho štúdiá v mladosti, takmer celý svoj život prežil na rodnej Orave, ktorá mu bola vďačnou inšpiráciou v literárnej tvorbe. Dvadsať rokov advokátskej praxe prežitých v Námestove bolo jeho najplodnejším obdobím. Koncom roku 1899 sa s manželkou Ilonkou presťahoval do Dolného Kubína, kde žil a tvoril až do svojej smrti. Národnie noviny 6. 2. 1909 uverejnili správu, z ktorej sa dozvedáme, že pri príležitosti jeho 60. narodenín usporiadali obyvatelia Dolného Kubína na jeho počesť fakľový sprievod idúci cez námestie až k jeho domu.  Zhromaždenie na čele so Spevokolom Meštianskej besedy zaspievalo jubilantovi pieseň „Dobre mi, dobre mi“ a „Mnogaja ljeta“. Zo správy ďalej citujeme: „Na pozdravujúcu reč dr. Smetanaja odpovedal Hviezdoslav takou krásnou rečou, ako sú i jeho básne a tu sme zároveň videli, že je nielen velikým básnikom, ale aj znamenitým rečníkom.“

Veľkou zaujímavosťou bola i oslava jeho sedemdesiatych narodenín v roku 1919. Meštianska Beseda usporiadala slávnostný večierok v dvorane hotela Oravského panstva. Medzi gratulantmi nechýbal minister dr. Vavro Šrobár s vládnymi predstaviteľmi,  župan Vladimír Pivko, básnik Ivan Krasko, Hviezdoslavov osobný lekár a priateľ Ladislav Nádaši Jégé a mnohí ďalší. O týchto oslavách písali viaceré noviny v Československu, okolitých krajinách, ale aj v Amerike. Verejnosť si ctila osobnosť veľkého básnika, čoho dôkazom sú telegramy, pozdravné listy a blahoželania, ktoré prichádzali z rôznych kútov krajiny.

Pavol Országh Hviezdoslav zocelený dobou a prostredím, v ktorom žil, vytvoril dielo, ktorému ani čas neuberá na hodnote. Skôr naopak, s odstupom času sú jeho myšlienky ešte aktuálnejšie. Oravské múzeum si chce v roku 2019 pripomenúť jubileum tohto barda slovenskej literatúry viacerými podujatiami. Prvým z podujatí v Dolnom Kubíne bude Hviezdoslavov lampiónový sprievod v pondelok 4. februára t.r. o 17:00 hod., ktorý pripravujeme pre širokú verejnosť spoločne s Mestom Dolný Kubín a Gymnáziom P. O. Hviezdoslava. Lampiónový sprievod bude začínať pred MsKS na Námestí slobody a postupne sa presunie až na Hviezdoslavovo námestie, k soche básnika.

Lampiónovým sprievodom si chceme pripomenúť udalosti, ktorými si Dolnokubínčania v roku 1909 a 1919 uctili Hviezdoslava a pripomenúť si 170. výročie jeho narodenia.

Tešíme sa na stretnutie.