19. ADVENTNÝ VENIEC

ADVENTNÝ VENIEC
Čo ste možno o adventnom venci nevedeli:
1. sviečka sa zapaľuje v prvú adventnú čiže železnú nedeľu a volá sa Nádej. Podľa starých zvykov by ju malo zapáliť najmladšie dieťa rodiny.
2. sviečka sa zapaľuje na druhú, tzv. bronzovú adventnú nedeľu. Sviečka sa volá Mier. Túto by malo zapáliť najstaršie dieťa rodiny.
3. sviečka sa zapaľuje na tretiu alebo striebornú nedeľu. Sviečka sa volá Priateľstvo a mala by byť ružovej farby. Na tretiu adventnú nedeľu podľa zvyklostí zapaľuje sviečky matka rodiny.
4. sviečka sa zapaľuje na zlatú nedeľu. Sviečka sa volá Láska. Podľa tradícií sviečky na štvrtú adventnú nedeľu zapaľuje sviečky otec rodiny.
5. sviečka sa zapaľuje na Štedrý deň po západe slnka. Je biela a je zasvätená Kristovi. Na moderných vencoch chýba alebo sa dáva do stredu.
Predchodcami adventných vencov boli nevyzdobené slamené vence, ktoré mali zároveň priniesť do domu požehnanie. Sviečky by sa mali zapaľovať proti smeru hodinových ručičiek.
Veniec by mal byť vyrobený z rôznych ihličnanov, ktoré symbolizujú trvalý život. Aj tieto ihličnany majú svoj význam: Vavrín znamená víťazstvo nad prenasledovaním a utrpením, borovica, cezmína a tis, znamenajú nesmrteľnosť a cédru sa pripisuje sila a uzdravenie. Cezmína má aj špeciálny kresťanský symbol: pichľavé listy pripomínajú tŕňovú korunu. Okrúhly tvar venca, nemá začiatok ani koniec, symbolizuje večnosť Boha, nesmrteľnosť duše a večný život nájdený v Kristovi. Šišky, oriešky alebo semienka, ktoré zdobia veniec sú symbolom života a vzkriesenia. Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne adventu. Svetlo opäť znamená Kristus, svetlo sveta.
Viac nám o význame advenného venca porozprával kňaz Marek Jamrich tu: https://www.youtube.com/watch?v=uEYtixQMNHg&ab_channel=Oravsk%C3%A9M%C3%BAzeum